Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Er norske fiskere en gjeng griser?

13.02.04
Under denne overskriften presenterer blant annet Fiskaren og Dagbladet et intervju med forsker Erik Slinde. Norges Fiskarlag går ut på sine nettsider og hevder at dette er udokumenterte påstander.

Havforskningsinstituttet har de siste årene ikke hatt forskningsaktivitet rettet inn mot hygiene og behandling av fisk om bord på fiskeflåten. Forsker Erik Slinde har heller ikke deltatt i forskningsaktivitet inn mot dette i regi av Havforskningsinstituttet. Det finnes derfor ikke vitenskapelig grunnlag for å gå ut med de påstandene Erik Slinde presenterer i Fiskaren og Dagbladet. Havforskningsinstituttet vil også presisere at intervjuets innhold var ukjent for instituttets ledelse og at det ikke er i samsvar med Havforskningsinstituttets oppfatning.

Kontaktpersoner:
Ole Torrissen, forskningsdirektør: 55 23 63 71(arb), 90 83 95 56 (mob)
Jo Høyer, informasjonssjef: 55238521( arb), 95 11 92 16 ( mob)