Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 06.12.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
HInytt9-04-fig1_lg.jpg

Hvordan har oppdrettsfisken det?

"Har denne fisken hatt et godt liv?" Oppdrettsnæringens kunder stiller stadig oftere dette spørsmålet til selgerne. Hvis ikke fiskens velferd kan dokumenteres, blir det ingen handel.

Publisert: 31.08.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
pdf.gif

Rapport om utslipp fra oljeindustrien

Vi mangler fremdeles mye kunnskap om effekter av utslipp av produsert vann. Dette presiserer Havforskingsinstituttet i kommentaren til offentliggjøringen av rapport fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) om utslipp av alkylfenoler fra oljeindustrien.

Last ned:
Publisert: 01.12.2004 - Oppdatert: 30.04.2009

Havforskningsinstituttets kommentar til innstillingen om blå-grønn matallianse

Havforskningsinstituttet er positiv til tiltak som kan styrke innovasjon og verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er enig i Bergesen-utvalgets målsetting om å skape et slagkraftig, robust nasjonalt forskningssystem for fiskeri- og havbruksnæringen. Etter vår mening kan dette målet best nås gjennom å bygge videre på de eksisterende marine forskningsmiljøene.

Publisert: 20.12.2004 - Oppdatert: 30.04.2009
rodtorsk_innogut3.jpg

På jakt etter raud torsk

Ein mann i Rognaldsvåg fekk i november ein litt merkeleg taretorsk – den var praktisk talt like raud i fiskekjøtet som kjøtet i ein villaks. Havforskingsinstituttet vil finne ut kva fisk dette er, og lova dusør til dei som kan levera levanda torsk av dette spesielle slaget.