Hopp til hovedteksten
pdf.gif
Utskriftsvennlig versjon

Rapport om utslipp fra oljeindustrien

Vi mangler fremdeles mye kunnskap om effekter av utslipp av produsert vann. Dette presiserer Havforskingsinstituttet i kommentaren til offentliggjøringen av rapport fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) om utslipp av alkylfenoler fra oljeindustrien.

I forbindelse med offentliggjøring av rapport fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) om utslipp av alkylfenoler fra oljevirksomheten, vil  Havforskningsinstituttet presisere følgende:

Rapporten er en risikoanalyse basert på et modellstudie som  sammenstiller data om utbredelse av bunnfisk i Nordsjøen og simulerte utslipp av alkylfenoler fra oljeplattformene. I denne analysen kan man ikke påvise at alkylfenoler vil ha effekter på reproduksjon hos torsk, hyse og sei.

Rapporten bygger  ikke på overvåkingsdata fra vannprøver som viser konsentrasjon av alkylfenoler. Den konkluderer med at arbeidet bør følges opp med overvåking av alkylfenoler i havet når metodene for dette er godt nok utviklet.

Rapporten bygger på en simulering av utbredelsen av  totalbestanden av fisk og sier derfor lite om lokale variasjoner. Det betyr at fisk som er konsentrert rundt plattformer kan vise et annet resultat.

De positive resultatene til tross, mangler vi fremdeles mye kunnskap om effekter av utslipp av produsert vann. Å slå fast generelt at ” utslipp av produsert vann fra oljevirksomhet ikke skader produksjonsevnen til fiskebestandene,” er det derfor ikke grunnlag for.

Produsert vann inneholder også andre kjemiske stoffer som kan gi negative biologiske effekter på fisk. Disse er ikke vurdert i rapporten.

Havforskingsinstituttet ga i går, torsdag 9. 12,  råd til myndighetene ved Olje- og energidepartementet at det ikke foreligger ny informasjon som skulle tilsi man bør endre politikken for rammebetingelsene for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Det betyr også at rådet om null fysiske utslipp ved eventuell produksjon i Barentshavet og rådet om ingen oljeboring utenfor Lofoten- Vesterålen står ved lag.