Hopp til hovedteksten
norfishinglogo2.gif
Utskriftsvennlig versjon

Vil vise fremtidens metoder

Havforskningsinstituttet er som vanlig sterkt representert på fiskerimessen Nor-Fishing som går av stabelen i Trondheim 10.-13. august. Tema for årets stand er ”Fremtidens metoder”.


Tekst: Ingrid Dreyer

En utfordring for fiskeriforvaltningen er å flytte oppmerksomheten fra enkeltbestander til å overvåke tilstand og utvikling i økosystemene som helhet. For å få til en slik helhetlig forvaltning, må feltmetodene fornyes, og innføring av ny teknologi og metodikk blir avgjørende. Havforskningsinstituttet, som også nylig ble omorganisert for å tilpasse seg målsettingen om økosystembasert forskning, vil på messen vise frem noen av utviklingsprosjektene de arbeider med.

Disse hovedtemaene vil bli berørt på instituttets stand på messen:

  • Nye observasjonsmetoder: Innføring av ny teknologi og metodikk blir avgjørende for å kunne observere og overvåke økosystemene som helhet.
  • Referanseflåten, som består av fiskefartøy som gir forskerne informasjon om fangstene for å anslå størrelsen på fiskebestander.
  • Datalagringsmerker: Merking av fisk vil gi økt kunnskap om hva som påvirker fiskens vandringer, noe som gir mer nøyaktige bestandsestimat.
  • Nytt bunntrålgear skal gi et lettere redskap enn det tradisjonelle Rockhopper-gearet. I tillegg er vingespredningen til den nye trålen større.

Et femte tema er en historisk gjennomgang av 30 år med fangstteknologi. Alle fem temaene er beskrevet i nylig utgitte temahefter fra Havforskningsinstituttet. Også en rekke andre brosjyrer og nyhetsbrev som viser bredden i instituttets aktiviteter er nylig publisert og vil være tilgjengelige på standen.

I tillegg til to daglige foredrag om hovedtemaene (se timeplan nedenfor) vil det bli servering av smaksprøver på standen hele dagen. Det er Matakademiet i Trondheim som tilbereder maten, og på menyen står blant annet sushi med sjøørret og gravet og marinert hvalkjøtt.

Vinn havfiskestang!
På Havforskningsinstituttets stand vil det også bli mulig å delta i en konkurranse der premien er en flott havfiskestang. Konkurransen  er en quiz med en blanding av spørsmål om fisk og hav.

For teknisk interesserte vil instituttet stille ut sitt eldste og sitt nyeste ekkolodd. Det vil også bli vist spennende videoopptak fra undervannsforsøk og lignende.

’G.O.Sars’ åpen for publikum
Verdens mest avanserte forskningsfartøy og Havforskningsinstituttets store stolthet ’G.O.Sars’ vil være åpen for publikum i Trondheim torsdag 12. august fra kl 10 til 12. Nor-Fishing-deltakere har mulighet til omvisning tirsdag 10. august fra kl 13 til 15 og onsdag 11. august fra kl 13 til 16. Det vil også bli flere arrangementer om bord i løpet av messedagene, blant annet mottakelse og utdeling av Nor-Fishings innovasjonspris 10. august kl 17.30, pressefrokost 11. august kl 9 og pressekonferanse 11. august kl 16 i forbindelse med publisering av den nye boka om Norskehavet.

Viktig møteplass for næringen
Havforskningsinstituttet har lenge deltatt med tyngde på fiskerimessene i Trondheim. Instituttet anser messen som en viktig møteplass og formidlingsarena der instituttet treffer hele næringen og kan vise forskningsarbeidet som gjøres og hvilken betydning dette har.

Nor-Fishing 2004 åpnes tirsdag 10. august kl 10 av fiskeriminister Svein Ludvigsen. Nor-Fishing er en av de viktigste møteplassene for den internasjonale fiskerinæringen og blir arrangert annethvert år. Over 900 utstillere fra hele verden viser sine produkter og tjenester i Trondheim Spektrum på Nidarø. I 2002 hadde messen over 25 000 besøkende fra 52 nasjoner. På Skansen havneområde vises en rekke moderne fiskefartøyer og to kystvaktskip frem, i tillegg til ’G.O.Sars’.

Nye brosjyrer fra Havforskningsinstituttet
Instituttet har produsert en rekke nye publikasjoner både om organisasjonen og forskningsarbeidet. Publikasjonene omfatter generelle brosjyrer om Havforskningsinstituttet, om Havforskningsinstituttets arbeid samt en rad utgivelser av nyhetsbrevene Havforskningsnytt og temaheftene Havforskningstema.

Timeplan for foredrag på Havforskningsinstituttets stand:

Tirsdag 10.08.
Kl. 12: Framtidsmetoder – teknologi og fiskeriforsking
Kl. 15: Referanseflåten – samarbeid mellom næring og forskning

Onsdag 11.08.
Kl. 12: Nytt bunntrålgear – med spredningsegenskaper
Kl. 15: Datalagringsmerker – fiskens ferdskriver

Torsdag 12.08
Kl. 12: Framtidsmetoder – teknologi og fiskeriforsking
Kl. 15: Referanseflåten – samarbeid mellom næring og forskning

Fredag 13.08.
Kl. 12: Nytt bunntrålgear – med spredningsegenskaper
Kl. 15: Datalagringsmerker – fiskens ferdskriver