Hopp til hovedteksten
Mareco_fig_10_160.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Avslører funn fra dyphavstoktet

Under en to måneder lang ekspedisjon i Midtatlanteren sommeren 2004, på dyp ned til nær 4000 m, har 60 forskere fra 13 land hentet opp en mengde ny viten, slående bilder og levende organismer, hvorav flere muligens nye arter for vitenskapen.


Ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster, akustikk og annen teknologi for observasjon og prøvetaking har det norskledede MAR-ECO-prosjektet registrert artsrikdommen og fått ny kunnskap om livet på store havdyp. Prosjektet har fanget og filmet sjeldne og kanskje nye arter blekksprut og fisk. Undersøkelsen reiser nye spørsmål om ulike aspekter ved det midtatlantiske økosystemet. Prosjektet er en del av det globale forskningsprogrammet Census of Marine Life, som har et budsjett på 1 milliard dollar.

Her er noe av det forskerne har funnet og studert:

Et uventet høyt mangfold av arter både i de frie vannmassene og langs bunnen er blitt dokumentert ved hjelp av et arsenal av metoder og teknologi. Hittil har de registrert rundt 300 fiskearter, 50 arter blekksprut og et ukjent antall planktonarter som det gjenstår å identifisere.

Stor-skala ringformede strukturer i de akustiske registreringene av plankton og fisk. Disse ringene som er 10 km eller mer i diameter, er registrert med ekkolodd og reflekterer trolig lokale sirkulasjonsfenomener (eddier eller liknende) som påvirker utbredelsen av organismer. Dette er et nytt og spennende eksempel på såkalt fysisk-biologisk kopling .

Gjentatte observasjoner av kaldtvannskorallen Lophelia pertusa. Ingen større rev ble funnet, men det er nå dokumentert at arten forekommer langt sørover langs Den midtatlantiske rygg.

Ny viten om dyresamfunn i den delen av Den midtatlantiske rygg som kalles Charlie-Gibbs Fracture Zone. Dette området er viktig for sirkulasjonen mellom dypbassengene i Atlanterhavet og framstår etter denne undersøkelsen som et spesielt rikt område. Noe av rikdommen synes å kunne kobles til hydrografiske forhold og da spesielt Den sub-polare fronten. Prosessene er fortsatt uklare.

Et nytt dyphavsmysterium i form av huler og groper etterlatt av et ukjent dyr. Disse ble funnet på 2000 meters dyp på et undersjøisk fjell nord for Azorene. Fem centimeter store hull i jevne rekker ga ifølge forskerne inntrykk av at noen hadde brukt symaskin for å lage dem. Man antar at graveren er et stort krepsdyr, men mange spørsmål står ubesvarte: Er hver linje én hule med flere åpninger? Eller er det en rekke huler med bare én åpning hver? Men i så tilfelle, hvordan kan linjene være så rette?

To eksemplarer av den sjeldne Aphyonus gelatinosus, en merkelig, halvgjennomsiktig bunnfisk dekket av en geléaktig masse, som bare er registrert én gang tidligere i Nordatlanteren.

Blant de over 80 000 eksemplarene av fisk og blekksprut som er samlet inn, finner man også:

  • En dyphavsmarulk med en uvanlig hodeform og et spesielt ”agn” i enden på ”fiskestangen” sin som skiller den fra andre beskrevne arter
  • Et uvanlig medlem av blekksprutfamilien Promachoteuthidae, som utmerker seg med lite hode og små øyne med en slags ugjennomskinnelig hornhinne. Dette er meget trolig en ny art.
  • Minst én antatt ny art av Ophidoformes, en av de vanligste familiene dyphavsfisk

Det vil bli gjort omfattende analyser for å bekrefte eller avkrefte om disse artene – og andre –  faktisk er nye for vitenskapen.

MAR-ECO er et tverrfaglig og internasjonalt prosjekt som har som mål å kartlegge dyrelivet langs den nordlige delen av Den midtatlantiske rygg. Forskere fra 16 nasjoner rundt Nordatlanteren deltar i undersøkelsene av dette havområdet, som strekker seg fra Island til Azorene. Prosjektet, som startet i 2001 og vil vare ut 2008, er tilknyttet det globale programmet Census of Marine Life (www.coml.org). MAR-ECO er ledet av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

 

Les mer

Les hele pressemeldingen på MAR-ECOs egne nettsider: www.mar-eco.no

Se fotoalbum fra ekspedisjonen

Se videoer fra ekspedisjonen

Les toktdagbok fra dag til dag

Mareco_fig_10_750.jpg

Den sjeldne Aphyonus gelatinosus, bare registrert én gang tidligere i Nordatlanteren. Foto: David Shale

Mareco_fig_8_750.jpg

En dyphavsmarulk med en uvanlig hodeform og et spesielt ”agn” i enden på ”fiskestangen” sin. Foto: Tracey Sutton

Mareco_fig_16.jpg

Et nytt dyphavsmysterium i form av huler og groper etterlatt av et ukjent dyr. Foto: MAR-ECO