Hopp til hovedteksten
bur_ut.jpg
Utskriftsvennlig versjon

II

Buret er festet i enden av trålen. I dette kontrollhalet er trålposen er åpen slik at fisken går rett i buret. Hensikten med forsøket er å finne ut hvordan fisken påvirkes av passasjen gjennom seleksjonsinnretninger.

’Kågtind’ bruker vekselvis maskeseleksjon, seleksjonsrist og kontrollhal uten seleksjon.

Etter 5-10 minutter lukkes buret, det løses fra trålen og synker til bunns.

bur_ut_stort.jpg
 
Buret ligger klart på tråldekket i ’Kågtind’. Olafur og Kjell fra Havforskningsinstituttet jobber sammen med mannskapet om bord for å få det ut.
 
styrmann_stort.jpg
Styrmannen har kontroll på vinsjene som fører trålen ut og inn.
 
paravan_stort.jpg
Når halet har vart lenge nok til at fangst og seleksjon er som i et typisk vanlig trålhal, senkes en hydrofon ned i vannet.
 
kjell_stort.jpg
Kjell trykker på knappen for å utløse signalet som lukker buret, og fem til ti minutter senere et signal som løser buret fra trålen.
 
olafur_lisovsky_stort.jpg
Et kamera er festet i trålen og filmer hva som skjer under vann. Når buret er løst fra og trålen er kommet om bord igjen, sjekker Olafur bildene fra kamera. Her med Stanislav Lisovsky fra det russiske harvforskningsinstituttet PINRO som er gjest om bord.
 
forankring_stort.jpg
’Havglans’ går inn og forankrer buret og fester på tønnen med utstyr for overføring av bilder fra kamera i buret. Her ser vi Roger og Karstein i arbeid.
Tilbake

Neste: Etter seks dager heves burene