Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 06.04.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
skreikart_2004_farger_200.jpg

Årets skreitokt er avsluttet

Skreitoktet 2004 ble avsluttet 4. april. Den siste uken ble Vestfjorden dekket. Det ble i Vestfjorden bare registrert om lag en fjerdedel av mengden torsk sammenlignet med i 2003.

her
Publisert: 02.04.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
tobis_170.jpg

Bekymring for tobisbestanden

Pressemelding 02.04.04: Situasjonen er meget bekymringsfull både for årets fiske og bestandens tilstand. Det bekrefter et letetokt etter tobis i norsk økonomisk sone (NØS) i Nordsjøen, som ble gjennomført 21.–27. mars i år med tråleren MS ’Leanja’.

Ole Arve Misund
Publisert: 12.04.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
eggband.jpg

Dusør for eggbånd fra breiflabb!

Havforskningsinstituttet tilbyr nå dusør til fiskere, oppdrettere og andre som finner befruktede eggbånd fra breiflabb flytende fritt i sjøen.

Publisert: 15.04.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
fiskemerker.gif

Dusør for fangst av merket torsk

Årlig blir torsk på gyteområdene merket av forskere for å gi økt kunnskap om hvor fisken vandrer og hvordan gytemønsteret er. Forskerne er avhengige av at fiskerne som fanger torsken sender merket tilbake til Havforskningsinstituttet. Finnerne får dusør og informasjon om fisken og prosjektet.

Publisert: 26.04.2004 - Oppdatert: 27.04.2009
BUR.JPG

Survival del 3: Feltarbeid til glede og skuffelse

Det er et stort og tungt maskineri Survival-folkene har satt i gang her på Finnmarkskysten. To og to jobber store fiskefartøyer i tett samarbeid for å hente inn data fra under havoverflaten. På avstand ser det nesten ut som en liten flørt fra skip til skip.

Publisert: 22.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
kolmule_jm2003_01.jpg

Fortsatt stor kolmulebestand, men svakere rekruttering

Gytebestanden av kolmule holder seg fremdeles på et toppnivå, til tross for at det i fjor ble fisket mer enn 2 millioner tonn. Den målte gytebestanden ligger på samme nivå som i 2002 og i 2003. Bestanden er dominert av eksepsjonelt sterk rekruttering fra årene 1995-2000, mens rekrutteringen senere er svakere.

svein.iversen@imr.no
Publisert: 19.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
kveitebestanden180.gif

Nedgang i kveitebestanden i Sør-Norge

Kveitebestanden i Sør-Norge kan være på vei til å bli faretruende lav. Havforskningsinstituttet har nå blant annet satt i gang et pilotprosjekt med satelittmerking av gytemoden kveite for å kartlegge artens utbredelse, vandringsmønster og gyteadferd. Instituttet foreslår også strenge tiltak for å bygge opp igjen bestanden.

www.imr.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2003/desember/folger_kveite_med_satelitt
Publisert: 06.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
005-torsk.gif

Norsk kysttorsk - historie og fremtid

Kysttorsken er et stridstema mellom havforskere og fiskere. Bestanden av kysttorsk er i tilbakegang, og det forventes ytterligere nedgang i 2004. Men hva er egentlig forskjellen mellom kysttorsk og norsk-arktisk torsk, og hvorfor er det nødvendig å skille mellom dem?

her
Publisert: 22.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
aud_m_raatten_fisk.jpg

Survival del 2: Slipp fangene løs!

– Ut! Kom dere ut! – men nei, fisken vil ikke ut av burene. Dagens oppgave for 'Havglans' er å åpne burene der den merkete fisken har stått siden før påske. Fiskebåtene står klare til å begynne å tråle, og alt utstyret er stilt inn for å registrere når merket fisk går i trålposen. Men fisken de er ute etter holder seg trygt i burene sine.

Publisert: 21.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
RISTON.JPG

Survival del 1: Om å overleve trålen

I et lite, avgrenset område utenfor Syltefjord i Finnmark driver Havforskningsinstituttet intensivt fiske i disse dager. Men i motsetning til på fiskebåtene rundt, er det ikke fangsten i seg selv som interesserer forskerne om bord. De er her for å finne ut hva som skjer med fisk som har gått i trålen og sluppet ut igjen. Lever den? Er den skadet? Er den forvirret og dermed et lett bytte for fugl og fisk?

Publisert: 28.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
bilder.jpg

Survival del 4: Toktet i bilder

Bildeserie fra toktet: Bur med merket fisk tømmes, ’Kågtind’ skyter ut bur, Etter seks dager heves burene, Innimellom kan det bli en del venting..., Gjengen om bord i ’Havglans’.

Bur med merket fisk tømmes
Publisert: 29.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
HI_logo_120.gif

Inviterer næringen til seminar om kongekrabbe

Onsdag 26. mai vil Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet arrangere et seminar i Tana bru for å videreformidle erfaringer og resultat fra teknisk utviklingsarbeid i tilknytning til fangst og bifangst av kongekrabbe. Målgruppen er aktive aktører i næringen som er berørt av problemet med kongekrabbe.

gjermund.langedal@fiskeridir.no
Last ned:
Publisert: 22.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009
kolmule_jm2003_01.jpg

Fortsatt stor kolmulebestand, men svakere rekruttering

Gytebestanden av kolmule holder seg fremdeles på et toppnivå, til tross for at det i fjor ble fisket mer enn 2 millioner tonn. Den målte gytebestanden ligger på samme nivå som i 2002 og i 2003. Bestanden er dominert av eksepsjonelt sterk rekruttering fra årene 1995-2000, mens rekrutteringen senere er svakere.

svein.iversen@imr.no
Publisert: 02.04.2004 - Oppdatert: 28.04.2009

Må ha tiltak mot lakselus i Hardangerfjorden

Situasjonen for de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardangerfjorden er alvorlig, og tiltak bør settes i verk for å redusere spredningen av lakselus fra oppdrettsanlegg i området. Dette er konklusjonen i en rapport Havforskningsinstituttet har utarbeidet for Fiskeridirektoratet.