Hopp til hovedteksten
NVSXVYIZDSHUYS.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Velferd og trivsel hos oppdrettsfisk

08.09.2003
Havforskningsinstituttet har de siste årene bygd opp laboratorier og gjennomført prosjekter som omfatter atferd hos laks i merder, trivselsatferd og læring hos kveite, bedøvelse av fisk, vaksineskader, sansebiologi m.m. Fra 2004 vil Havforskningsinstituttet få en egen forskningsgruppe for 'Fiskevelferd og oppdrettsmiljø'.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett