Hopp til hovedteksten
NEHAFWDAGGOOXB.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Med 'Dr. Fridtjof Nansen' i Afrika

17.09.2003
Norske forskningsfartøy pløyer ikke bare norske farvann. FF Dr. Fridtjof Nansen som driftes av Havforskningsinstituttet og eies av NORAD, er et viktig hjelpemiddel i det fiskerifaglige bistandsamarbeidet mellom Norge og det sørlige Afrika.

Etter ti års drift er nå forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen' inne til 10-årsklassifisering. Arbeidet utføres i tørrdokk i Cape Town.

Nansenprogrammet gir bistand til land i det sørvestlige Afrika gjennom hjelp til å bygge opp kompetanse og institusjoner som skal bedre kartleggingen, overvåkningen og forvaltningen av de marine ressursene i området. Målet er å bygge opp en den marine forskningen og en kunnskapsbasert forvaltning. Dette skal bidra til en bærekraftig høsting av de marine ressursene og forsvarlig forvaltning av det marine miljøet.

En sentral del av Nansenprogrammet er toktene som gjennomføres av FF 'Dr. Fridtjof Nansen'. Dataene fra toktene gir grunnlaget som er nødvendig for ressursforvaltningen. Fartøyet har operert på kysten av Vest-Afrika - i nordvest (Marokko, Mauritania, Senegal og Gambia), i Guineabukten (Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten) og i sørvest (Gabon, Kongo, Angola, Namibia og Sør-Afrika.). I tillegg til forskere fra Havforskningsinstituttet deltar også lokale forskere på toktene, både som representanter fra de involverte landene og på opplæring.

Hovedoppgavene i Nansenprogrammet:

  • Gjennomføre fiskeri- og miljøundersøkelser med FF 'Dr. Fridtjof Nansen'
  • Bidra med kompetanse og råd i styrkingen av marin forskning
  • Bygge opp institusjoner innen fiskeri- og ressursforvaltning
  • Gi opplæring om bord i forskningsfartøy og i forskningsinstitusjoner
  • Organisere opplæring av lokale medarbeidere gjennom kurs, arbeidsgrupper, seminar både lokalt og i Norge
  • Gi støtte til individuell faglig utdanning
  • Gi teknisk assistanse knyttet til fiskerforvaltning

Nansenprogrammet er finansiert av NORAD. Sammen med Fiskeridirektoratet og andre partner har Havforskningsinstituttet ansvar for drift og utvikling av programmet.

Les mer :
Nansenprogrammet
'Fartøyene og mennene som ga dem navn' - Om HIs forskningsfartøyer