Hopp til hovedteksten
NPMWTCQMUQIEPW.jpg
Utskriftsvennlig versjon

På tokt i Nordvest-Afrika

30.10.2003
Havforskningsinstituttet legger i disse dager ut på sitt halvårlige tokt med forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” for å kartlegge de pelagiske fiskeresursene i Senegal, Gambia, Mauritania og Marokko. Området ett av verdens mest fiskerike områder. De viktigste fiskeressursene her er sardinella, sardin, ansjos og taggmakrell.

Toktet dekker kontinentalsokkelen av Afrika fra 12°N til 33°N, går over 50 dager. Alle de involverte landene i området har forskere med om bord. Toktet er endel av fiskerisamarbeidet mellom Nansenprogrammet, FAO og de respektive landene.

Formålet med toktet er å beregne mengden pelagisk fisk og undersøke det marine miljøet i området. Samtidig vil forskere i regionen få trening i praktisk toktgjennomføring og mengdeberegning.

Målet for Nansenprogrammet og FAO er at vår assistanse på disse toktene på sikt skal være overflødig når de involverte landene overtar det fulle ansvaret for sine egne bestandstokt.

Les mer: