Hopp til hovedteksten
small_VTCFCXCKBCWPEH.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kvoterådene for 2004 med HIs kommentarer

27.10.2003
Det internasjonale havforskningsråds (ICES) rådgivende komité for fiskeri (ACFM) kunngjorde den 20.10.03 sine anbefalinger om forvaltning og fiskekvoter for 2004.

Havforskningsinstituttet har nå oversatt til norsk anbefalingene og rådene som foruten lodde og makrell omhandler viktige bunnfisk- og rekeressurser i Nordsjøen. Instituttet har i notatet supplert ICES-rådene med egne offisielle kommentarer og vurderinger.

Les dokumentet

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak