Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet

18.11.2003
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket og Fiskeridepartementet har nå ferdigstilt arbeidet med høringsuttalelsene til 'Forslag til program for utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet'. Høringsuttalelsene og prosjektgruppens svar og vurdering av disse er samlet i høringsdokumentet, og utredningsprogrammet er oppdatert i henhold til den høringsuttalelsene som er tatt til følge.

For å lese dokumentene, se: Forvaltningsplan Barentshavet.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet