Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
EWOHAEXDEJABGT.jpg

Effekt av lavfrekvent sonar på dyreliv i havet

21.11.2003
Hvalene som ble funnet døde under en NATO-øvelse på Kanariøyene i fjor hadde dykkersyke-lignende skader, viser undersøkelser foretatt av spanske og britiske forskere. Årsaken kan være bruken av lavfrekvente sonarer. Havforskningsinstituttet deltar nå i en ekspertgruppe som skal undersøke nærmere den biologiske effekten av slike sonarer på fisk og sjøpattedyr i norske farvann.

kronikk
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
HUNAUXFCZZDYJA.jpg

Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art?

27.11.2003
Europeisk og amerikansk hummer er så like at det er vanskelig å se forskjell, og de har tilsynelatende lik atferd og livshistorie. Det ble derfor undersøkt hvorvidt hummeren selv kunne skille på art.

~ les Fisken og havet nr. 1 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
ECDKNWFCAWHUSM.jpg

Mye fisk unnslipper under en kommersiell torsketrål

20.11.2003
Fangstseksjonen ved Havforskningsinstituttet har gjort forsøk for å finne ut hvor mye torskefisk som unnslipper under en kommersiell trål. Under forsøkene unnslapp mer enn 1⁄4 av tilgjengelig torsk over minstemål under trålens fiskeline. Det var likevel mest små fisk som slapp unna. Totalt unnslapp vel 1/3 av all tilgjengelig torsk i trålåpningen. Det påpekes at andel fisk som unnslipper vil variere med størrelsessammensetningen i området.

~ les HI-nytt nr. 14 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
ZEXQYRAFUYTLGT.jpg

Nepstad ny direktør ved Havforskningsinstituttet

07.11.2003
Tore Nepstad (52) er tilsett på åremål som administrerande direktør ved Havforskningsinstituttet. Nepstad kjem frå stillinga som viseadministrerande direktør ved Helse Bergen HF.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
RJLVTYGOVADWSJ.jpg

Påvirker utslipp fra oljeplattformer fiskebestandene i Nordsjøen?

20.11.2003
Høsten 2002 undersøkte Havforskningsinstituttet sammen med andre forskningsmiljø om fisk i Nordsjøen ble påvirket av forurensning fra oljeplatformer. Resultatene bekrefter at utslipp har gitt biologiske effekter.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
ICANRUYOCLGLPS.jpg

Reduserer uønskt fangst av kongekrabbe

13.11.2003
Uønskt fangst av kongekrabbe i torskefisket vert redusert monaleg ved å bruka stolpegarn. Forsøksfiske viser at stolpegarn som er løfta ein meter over botnen, gir tilfredsstillande fiskefangst.

~ les HI-nytt nr. 13 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet

18.11.2003
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket og Fiskeridepartementet har nå ferdigstilt arbeidet med høringsuttalelsene til 'Forslag til program for utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten - Barentshavet'. Høringsuttalelsene og prosjektgruppens svar og vurdering av disse er samlet i høringsdokumentet, og utredningsprogrammet er oppdatert i henhold til den høringsuttalelsene som er tatt til følge.

Forvaltningsplan Barentshavet