Hopp til hovedteksten
ZGMKLBRCYTJYRQ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økosystem - effekter av kongekrabbe

26.05.2003
Toktrapport: Det første toktet for å kartlegge eventuelle effekter av kongekrabbe på loddeegg er avsluttet. Ingen forekomst av lodde eller loddeegg ble registrert i løpet av toktet. Undersøkelsene ble utført ved bruk av en undervannsfarkost og dykkere ved tre avgrensede områder.

Det ble registrert kongekrabber ved tradisjonelle gytefelt og totalt 191 kongekrabber ble fanget for mageanalyser. Dykkerne fikk tak i en kongekrabbe som beitet på rogn. Analyser av rogna viste at eggene var fra rognkjeks. Rogn ble også observert i noen krabbemager, men mageprøvene er ikke ferdig analysert på dette tidspunkt.

Årets undersøkelser var konsentrert om østlige gytefelt for lodde i og ved Varangerfjorden, mens hovedgytinga i år fant sted langt vest ved kysten av Finnmark og Troms.


~ les hele toktrapporten

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe