Hopp til hovedteksten
JQEFOGLNDOPIML.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norsk torsk

21.05.2003
Oppslag i internasjonale medier antyder at torsken er nedfisket og på vei til å bli utrydningstruet. Torsk er et samlebegrep for bestander i mange ulike havområder og derfor gjelder ikke forfatningen til én bestand også for andre bestander. Når forskerne sier at en bestand er utenfor 'sikre biologiske grenser' betyr det at det ikke kan drives et lønnsomt fiske på denne bestanden - ikke nødvendigvis at bestanden er i ferd med å forsvinne.

I første halvdel av juni vil Det internasjonale råd for havforskning legge frem sine råd for fiske på bl.a. norsk-arktisk torsk, sammen med siste utvikling i denne bestandens forfatning. Årets vintertokt konkluderte med at det er 'God overleving for ungtorsken og lovende 2002-årsklasser både av torsk og hyse' og gir dermed et relativt optimistisk inntrykk av tilstanden til bestanden av norsk-arktisk torsk. Toktet i Barentshavet er en viktig del av grunnlaget for bestandsvurdering og kvotetilrådning for bunnfiskbestandene der. Toktet ble gjennomført i perioden 27. januar-5. mars. To norske og et russisk forskningsfartøy deltok.

Se også: