Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
MVGDEUKHEIRFOR.jpg

Disputas: Muskelfiber og slaktekvalitet hos fisk

20.05.2003
Ny doktorgrad fra Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon: Marit Bjørnevik disputerer fredag 23 mai for dr. scient graden ved UiB med avhandlingen: “White muscle fibre distribution in Atlantic salmon (Salmo salar) and Atlantic cod (Gadus morhua) as affected by external factors, and relation to flesh quality.”

Marit Bjørnevik
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
small_UZJKXZLAYSUDSN.jpg

Disputas: Økologi hos hummeryngel

20.05.2003
Gro I. van der Meeren (f. 1960), disputerer for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen, tirsdag 27 mai 2003 med avhandlingen: 'The potential of ecological studies to improve on the survival of cultivated and released aquatic organisms: insights from functional morphology and behaviour studies of the European lobster, Homarus gammarus'.

Gro I. van der Meeren
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
OISSSLTDAKEXYY.jpg

Fartøyene og mennene som ga dem navn...

12.05.2003
I forbindelse med overtakelse og dåp av et nytt avansert forskningsfartøy kan vi nå presentere en revidert utgave av vår fartøybrosjyre. Her er mye lesestoff om tidligere og nåværende fartøy og selvsagt mye om vårt nye fartøy 'G.O. Sars'. Og mange flotte bilder.

~ les brosjyren
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
ERAGZZOCQNRDRR.JPG

Forbedring av fiskelarvefôr

26.05.2003
Nyere forskning viser at det kan være en sammenheng mellom et fôrs lukt og smak og hva marine fiskelarver foretrekker å spise. Ved Austevoll havbruksstasjon er det nå satt i gang forskning som skal undersøke dette. Resultatet av et slikt prosjekt kan gi en mer kostnadseffektiv oppdrett av marine fiskelarver.

~ les mer
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
MDHDFUJGAJPGRQ.jpg

Internasjonalt om økosystembasert forvaltning - stor samling i Bergen fredag

22.05.2003
Helt siden 60-tallet har Norge gjennom Nansenprogrammet samarbeidet med institusjoner i afrikanske land for å bygge opp en bærekraftig forvaltning av landenes marine ressurser. Denne uken samles delegater fra ni deltakerland til 'Annual Forum' i Bergen, hvor et av hovedtemaene blir økosystembasert forvaltning.

www.imr.no/nansen
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
JQEFOGLNDOPIML.jpg

Norsk torsk

21.05.2003
Oppslag i internasjonale medier antyder at torsken er nedfisket og på vei til å bli utrydningstruet. Torsk er et samlebegrep for bestander i mange ulike havområder og derfor gjelder ikke forfatningen til én bestand også for andre bestander. Når forskerne sier at en bestand er utenfor 'sikre biologiske grenser' betyr det at det ikke kan drives et lønnsomt fiske på denne bestanden - ikke nødvendigvis at bestanden er i ferd med å forsvinne.

God overleving for ungtorsken og lovende 2002-årsklasser både av torsk og hyse
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
ZGMKLBRCYTJYRQ.jpg

Økosystem - effekter av kongekrabbe

26.05.2003
Toktrapport: Det første toktet for å kartlegge eventuelle effekter av kongekrabbe på loddeegg er avsluttet. Ingen forekomst av lodde eller loddeegg ble registrert i løpet av toktet. Undersøkelsene ble utført ved bruk av en undervannsfarkost og dykkere ved tre avgrensede områder.

~ les hele toktrapporten
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
LIRQPIQLRYBBAC.jpg

Teknologisk utvikling og fremtidig fiskeriforskning

12.05.2003
Hvor langt har vi kommet i den teknologiske utviklingen og hva kan denne utviklingen bidra med i den fremtidige fiskeriforskningen? Dette er spørsmål som besvares i to artikler nylig utgitt i Havforskningsinstituttets egen rapportserie. Les mer

Vårt nye forskningsfartøy 'G.O. Sars'
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.01.2004
blomsterpike_lite.jpg

Verdens mest avanserte forskningsfartøy - vil du om bord?

09.05.2003
Onsdag 7. mai ble verdens mest avanserte forskningsfartøy døpt av Dronning Sonja på Nykirkekaien i Bergen. I skikkelig bergensk sipregn ble Dronningen møtt av Direktøren ved HI, Roald Vaage, styreforman Leiv Grønnevet og Fiskeriminister Svein Ludvigsen. Etter selve dåpssermonien fikk Dronningen omvisning på fartøyet ved Rederisjef Per Nieuwejaar før hun sammen med de prominente gjestene kunne nyte lunsj om bord. Søndag blir det mulighet for folk flest å ta det nye fartøyet nærmere i øyesyn.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Dronningen døper verdens mest moderne havforskningsfartøy

05.05.2003
Hele Bergen inviteres til Nykirkekaien på Nordnes når H. M. Dronning Sonja onsdag 7. mai kl 1000 skal døpe Norges nyeste havforskningsfartøy ’G.O. Sars’. Det er lagt opp til et program med en rekke gjester, der også Fiskeriministeren, representanter fra Storting, myndigheter, næring, forskningsmiljø og ansatte er til stede.

Til 'G.O. Sars' egne nettsider