Hopp til hovedteksten
MDHDFUJGAJPGRQ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Internasjonalt om økosystembasert forvaltning - stor samling i Bergen fredag

22.05.2003
Helt siden 60-tallet har Norge gjennom Nansenprogrammet samarbeidet med institusjoner i afrikanske land for å bygge opp en bærekraftig forvaltning av landenes marine ressurser. Denne uken samles delegater fra ni deltakerland til 'Annual Forum' i Bergen, hvor et av hovedtemaene blir økosystembasert forvaltning.

Bildet over viser Gabriella Bianchi sammen med noen av møtedeltakerne (f.v.): Johann Augustyn fra Sør-Afrika, Dave Boyer, Moses Maurihungirire, Vianda Filipe og Neville Sweijd fra Namibia og Monde Mayekiso fra Sør-Afrika.

Tekst og foto: Yvonne R. Bonète

- Utviklingsland ber nå Norge om hjelp til å få økt fokus på økosystemene i sin forvaltning av marine ressurser, forteller Gabriella Bianchi, forskningssjef for Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid ved Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet.

På fredagens Forum innleder representanter fra Sør-Afrika og Namibia ved å legge frem sine erfaringer med økosystembasert forvaltning.

- Hittil har Nansenprogrammet jobbet mye med kartlegging og overvåkning av bestander og med kompetansebygging i samarbeidslandene, sier Bianchi. - Og vi har oppnådd gode resultater. Namibia, som vi har samarbeidet med siden før landet ble selvstendig i 1990, blir nå brukt av FN som eksempel på et land med godt oppbygget forvaltningssystem.

I tillegg til ressurskartlegging og miljøstudier med ’Dr. Fridtjof Nansen' har programmet de siste ti årene i stor grad dreid seg om å heve kompetansen hos forskere og forvaltere i deltakerlandene. Norske og afrikanske forskere har jobbet side om side under såkalt ”on the job training” og faglige kurs på en rekke områder er blitt holdt etter behov. Dessuten har programmet finansiert universitetsstudier i Norge og andre land for yngre forskere og forvaltere fra samarbeidslandene.

Økosystembasert forvaltning er imidlertid et tema som er relativt nytt også for norske forskere og forvaltere. Problemstillingene er på ingen måte forbeholdt utviklingsland. – Økosystembasert forvaltning er en global utfordring, sier Bianchi. - Et samarbeid på dette området vil derfor være en kompetanseheving for alle parter. Forskere og forvaltere fra nord og sør vil i fellesskap måtte jobbe seg fram til løsninger.

Bianchi understreker at arbeidet i Nansenprogrammet aldri har vært en ensidig overføring av kompetanse fra nord til sør. Både faglig og kulturelt har de norske deltakerne hatt mye å lære hele veien. – Når man jobber internasjonalt, blir man stadig stilt overfor nye måter å se ting på. Våre holdninger og oppfatningene blir utfordret, og vi får et nytt perspektiv på eget arbeid. Dessuten er det alltid utfordrende å skulle kommunisere med og forstå mennesker fra andre kulturer.

Men Bianchi mener også at den innsatsen Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har gjort gjennom blant annet Nansenprogrammet, har skapt stor velvilje til Norge i fiskerispørsmål internasjonalt. – I tillegg ser vi at gode erfaringer fra samarbeidet med oss inspirerer til samarbeid også med norsk næringsliv. Flere av delegatene som kommer til møtet på fredag, har ytret ønske om å etablere kontakter i norsk fiskerinæring mens de er her.

Nansenprogrammet skal etter planen gå inn i en ny fase neste år. Sten Sverdrup Jensen og Poul Degnbol fra det danske fiskeriinstituttet i Hirtshals har på oppdrag fra NORAD utarbeidet et forslag til nytt program. Dette vil bli presentert på møtet fredag, og deltakerlandene vil da få anledning til komme med kommentarer og innspill. - Programforslaget er ennå ikke godkjent av UD og NORAD, opplyser Bianchi. - Men vi venter et svar med det aller første.

Mer om nansenprogrammet:
Program for Annual Forum