Hopp til hovedteksten
MVGDEUKHEIRFOR.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Disputas: Muskelfiber og slaktekvalitet hos fisk

20.05.2003
Ny doktorgrad fra Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon: Marit Bjørnevik disputerer fredag 23 mai for dr. scient graden ved UiB med avhandlingen: “White muscle fibre distribution in Atlantic salmon (Salmo salar) and Atlantic cod (Gadus morhua) as affected by external factors, and relation to flesh quality.”

Avhandlingen ser på hvordan ulike faktorer påvirker vekst av hvit muskulatur hos laks og torsk. Ulikt oss mennesker som er født med det antall muskelceller vi trenger, har fisk evnen til å nydanne muskelceller gjennom store deler av livet. Faktorer som klekketemperatur, proteinmengde i foret, mosjon og ulike vekstrater er brukt for å studere om vekst og nydannelse av muskelceller kan påvirkes. Det er spekulert i at muskel cellenes antall og størrelsesfordeling kan være en faktor av betydning for slaktekvalitets egenskaper hos oppdrettsfisk. Variasjoner i slaktekvalitet gjennom året og fra ulike oppdrettsanlegg skaper problemer for prosessindustrien. Det er derfor av stor interesse å studere mekanismene bak variasjoner i slaktekvalitets egenskaper som fasthet/bløthet, filetfarge, filetspalting, fettinnhold, bindevev og muskelens pH verdi. Forskningsresultatene antyder at det er andre mekanismer enn muskel cellenes størrelsesfordeling som har størst betydning for slaktekvalitet hos fisk.

Personalia:
Marit Bjørnevik er født i 1963 og oppvokst i Florø. Hun tok cand. scient eksamen i akvakultur ved Universitetet i Bergen i 1992. Siden 1995 har hun vært ansatt som henholdsvis forsker og NFR-stipendiat ved Havforskningsinstituttet, avd. Matre Havbruksstasjon. Ved siden av doktorgradsarbeide har hun vært tilknyttet flere ulike prosjekt innen område vekst, slaktekvalitet og røykelakskvalitet på laks.

Kontaktperson:
Marit Bjørnevik tlf, 56 36 75 18

Se også UiB.