Hopp til hovedteksten
argo_sonde.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny teknologi for klimaovervåkning

05.03.2003
Havforskningsinstituttet tester nå ut ny teknologi for klimaovervåkning. Tre bøyer av typen ARGO er satt ut sørvest i Norskehavet. Disse driver i 1500 meters dyp med havstrømmene og stiger til overflaten hver tiende dag mens de måler temperatur og saltholdighet i sjøen. I overflateposisjon sendes dataene via satelitt til land. Gjennom norsk og nordisk samarbeid satser Havforskningsinstituttet på å få satt ut i alt 50 bøyer i de Nordiske hav, noe som er en del av det internasjonale Argo-programmet.

GRUTKGMOAWWCJZ.jpg


sondebilde.jpg
På grunnlag av målingene disse bøyene gjør håper forskerne på lang sikt å kartlegge sirkulasjonen i verdenshavene og dermed gi mer nøyaktige svar på mange viktige spørsmål innen klimaforskningen. I noen deler av verden blir det stadig viktigere å kunne forutsi mer nøyaktig når og hvor tornadoer og orkaner slår til. For oss her nord er det først og fremst viktig å få vite mer om hvordan havstrømmer, temperaturer og saltholdighet kan påvirke issmelting, fiskerier og andre næringer langs kysten. Ved å være med på et slikt verdensomspennende overvåkningsprogram får forskerne ved Havforskningsinstituttet ny og bedre kunnskap om områder som vi vanligvis ikke dekker gjennom toktvirksomhet.

Argo-programmet har medlemmer fra store deler av verden og er et nytt internasjonalt system for overvåkning av alle jordens dyphavsområder. Programmet tar sikte på å få satt i drift 3000 slike målebøyer innen 2 til 3 år. Disse bøyene vil kunne gi viktig, nøyaktig, oppdatert og regelmessig informasjon om tilstanden i havet på et globalt nivå.

Til nå er det satt ut ca. 600 bøyer globalt, 14 av disse i De nordiske hav (Norskehavet, Grønlandshavet og Islandshavet). Havforskningsinstituttet vil sette ut 6 nye bøyer i løpet av sommeren.

Data som blir sendt fra Argo-bøyene er fritt tilgjengelig og bøyenes vandring kan følges på nettsidene til Coriolis Data

argo_sonde.jpg
Centre. Der finnes også kart over bøyene og data-, temperatur og saltprofiler. Det er også mulig å få en liste over de bøyene som har sendt data det siste døgnet.

Havforskningsinstituttets bøyer har disse nummerne: 6900215, 6900216 og 6900217

Du kan følge bøyene ved å klikke deg inn her
og velge Argo-profilers og deretter klikke på bøyens nummer.

Mer om Argo-programmet finner du på Argos egne sider

Kontaktpersoner:
Forsker Kjell Arne Mork tlf. 55 23 84 54
Seksjonsleder Einar Svendsen tlf. 55 23 84 58
Informasjonssjef Jo Høyer tlf. 55 23 85 21