Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
TPJFVQCGOZRQHV.jpg

AMOEBE: hvordan utnytte havets ressurser optimalt

06.03.2003
AMOEBE er et forslag til et storstilt forskningssamarbeid som vil bedre forståelsen for samspillet i våre nordlige marine økosystemer. Økt kunnskap om hvordan økosystemene virker vil gi bedre grunnlag for forvaltningen av fiskebestandene. Prosjektet vil bidra til å løfte kunnskapsnivået og utvikle ny teknologi som kan bidra til å nå målet om en mangedobling av eksportverdien av fisk og fiskeprodukter.

Einar Svendsen
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
RAFFWQIJOEFPOR.jpg

Disputas:Effekter av kunstig lys på laks i sjøvann

21.03.2003
Frode Oppedal disputerer 28. mars for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Influences of artificial light on Atlantic salmon (Salmo salar L.) in seawater” – Effekter av kunstig belysning på laks i sjøvann.

Frode Oppedal
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
KWQADOQVNMQPQO.jpg

ENVISAT-utstilling

04.03.2003
Envisat er Europas største, mest kompliserte og dyreste satellitt noensinne (25 milliarder kroner). I perioden 20. februar til 21. april 2003 er Akvariet i Bergen vertskap for denne enestående utstillingen av den europeiske romorganisasjonen ESAs nye jordobservasjonssatellitt Envisat. I ca. fem år skal satelitten bl.a. overvåke og studere marine fenomener knyttet til klimaendringer, sjøisutbredelse, miljøtilstander, økosystem og fiskeri.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Forskningspolitikk er også fiskeripolitikk

27.03.2003
Vi her i Norge er i den unike posisjon at vi har fått råderetten over og eierskapet til noen av verdens rikeste havområder. Dette er havområder som grenser til en unik kyst, og som det er vår oppgave å ta vare på og videreutvikle. Det plikter vi, ikke bare for vårt eget land og folk, men for mange andre land som kan nyttiggjøre seg våre råstoffer og/eller våre produkter. Dette sa departementsråd Jørn Krog i sin tale under presentasjonen av de årlige statusrapportene.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
TDJVYOSONFSSHD.jpg

Mye torsk - er dette som ventet?

12.03.2003
Vinterfisket av norsk-arktisk torsk har i år vært uvanlig godt. Er dette i samsvar med bestandsprognosene fra våren 2002?

Åsmund Bjordal
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 23.11.2010
argo_sonde.jpg

Ny teknologi for klimaovervåkning

05.03.2003
Havforskningsinstituttet tester nå ut ny teknologi for klimaovervåkning. Tre bøyer av typen ARGO er satt ut sørvest i Norskehavet. Disse driver i 1500 meters dyp med havstrømmene og stiger til overflaten hver tiende dag mens de måler temperatur og saltholdighet i sjøen. I overflateposisjon sendes dataene via satelitt til land. Gjennom norsk og nordisk samarbeid satser Havforskningsinstituttet på å få satt ut i alt 50 bøyer i de Nordiske hav, noe som er en del av det internasjonale Argo-programmet.

her
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
IIFWITPELQFOTS.jpg

Økosystemeffekter av kongekrabbe

21.03.2003
Det er nå laget en forskningsplan for kongekrabbe, og på oppdrag fra Fiskeridepartementet er arbeidet med å kartlegge kongekrabbens effekter på økosystemet begynt. Målet er å øke kunnskapen om kongekrabbens biologi på tilvekst og overlevelse i alle stadier fra larver til voksne individer. Det skal også kartlegges hvilke geografiske områder i Nordøst-Atlanteren som tilfredstiller de krav til rammebetingelser som kongekrabben krever.

Forskningsplan for kongekrabbe
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
small_IJNPVAFWZAYPUQ.jpg

Underrapportering av norsk vårgytende sild

13.03.2003
Forskere ved Havforskningsinstituttet har beregnet at det i Norge og Danmark var en underrapportering på 18 000 tonn norsk vårgytende sild (NVG-sild) i 2001. Dette utgjør 3 prosent av den leverte fangsten på denne fiskebestanden det året. En av årsakene til at det rapporteres om mindre fisk enn det som faktisk fiskes er regelen om at en kan trekke fra en bestemt prosent for vanninnhold i fangsten.

her
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
fiskefangst.jpg

Unge forskarar kuppa 'Johan Hjort'

17.03.2003
Tidleg morgon på kaia i Tromsø. Nær 40 sjuandeklassingar tek seg opp leideren til forskingsfartøyet ”Johan Hjort”. Fire lærarar dannar baktroppen. Dekket fyllast, ut kjem kapteinen. ”Eg er sjefen om bord, no må de gjere som eg seier!” befalar Tom Ole Drange med eit smil, og ønskjer velkomen. Vinnarane av plakatkonkurransen vår skal endeleg få premien sin: ein heildagstur om bord i eit forskingsfartøy!

Bilder/vinnerplakat
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
ELJFBHEKCVAQZQ.jpg

Unik klimaforsking startar opp

25.03.2003
Kva var det med klimaet som gjorde at vi fekk istid for fleire tusen år sidan? Kan klimaet endre seg slik at dette skjer igjen? Om få veker startar eit unikt samarbeid mellom ulike forskargrupper som kan gje oss svar på slike spørsmål.

Bjerknes senter for klimaforskning
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

God overleving for ungtorsken og lovende 2002-årsklasser både av torsk og hyse

25.03.2003
Det er resultatet etter vintertoktet i Barentshavet, som er en viktig del av grunnlaget for bestandsvurdering og kvotetilrådning for bunnfiskbestandene der. Toktet ble gjennomført i perioden 27. januar–5. mars. To norske og et russisk forskningsfartøy deltok. Foreløpige resultater kan oppsummeres slik:

Kjell Nedreaas
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Nasjonalt prosjekt om samhandling mellom lakselus, oppdrettslaks og villaks

24.03.2003
Om kort tid starter et nytt, nasjonalt forskningsprosjekt som skal se på samhandlingen mellom lakselus, oppdrettslaks og villaks. Prosjektet skal skaffe forvaltningsråd for en best mulig sameksistens mellom oppdrettslaks og villaks i Norge.

Jens Christian Holst