Hopp til hovedteksten
TDJVYOSONFSSHD.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mye torsk - er dette som ventet?

12.03.2003
Vinterfisket av norsk-arktisk torsk har i år vært uvanlig godt. Er dette i samsvar med bestandsprognosene fra våren 2002?

Tradisjonelt foregår vinterfisket på torsk som er 6 år og eldre. Mesteparten av disse er kjønnsmodne og på vei mot gytefeltene (Lofoten), men ofte vil også en del umoden fisk vandre sammen med gytefisken.

Bestandsberegningene fra våren 2002 viser at antallet 6 år og eldre fisk i bestanden har økt betydelig de siste 4-5 årene. Prognosen viste at det i 2003 ville være mer fisk i disse aldersgruppene (dvs. stor fisk) enn det har vært på mange år. I løpet av de siste 30 år er det bare i til sammen 7-8 år at det har vært mer slik fisk i bestanden enn i år. Dette var i en periode på 3-4 år på 1970-tallet og i 3-4 år på 1990-tallet.

Når det sies at det bare er i de gode årene på 1970-tallet og 1990-tallet at det har vært like mye fisk å se (og få) som i år, er dette i samsvar med bestandsprognosen. Bestandsprognosen fra våren 2002 viste også at antallet fisk som er 5 år og yngre i bestanden er lavere enn på lang tid. Dette vil medføre mindre rekruttering til fiskbar bestand i kommende år.

Nye og oppdaterte bestandsberegninger, også inkludert data fra fiskeriene i 2002 og toktdata fra Barentshavet og Lofoten i vinter, vil bli foretatt i april-mai med offentliggjøring av resultatene den 7. juni.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet