Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Forskningspolitikk er også fiskeripolitikk

27.03.2003
Vi her i Norge er i den unike posisjon at vi har fått råderetten over og eierskapet til noen av verdens rikeste havområder. Dette er havområder som grenser til en unik kyst, og som det er vår oppgave å ta vare på og videreutvikle. Det plikter vi, ikke bare for vårt eget land og folk, men for mange andre land som kan nyttiggjøre seg våre råstoffer og/eller våre produkter. Dette sa departementsråd Jørn Krog i sin tale under presentasjonen av de årlige statusrapportene.