Hopp til hovedteksten
KWQADOQVNMQPQO.jpg
Utskriftsvennlig versjon

ENVISAT-utstilling

04.03.2003
Envisat er Europas største, mest kompliserte og dyreste satellitt noensinne (25 milliarder kroner). I perioden 20. februar til 21. april 2003 er Akvariet i Bergen vertskap for denne enestående utstillingen av den europeiske romorganisasjonen ESAs nye jordobservasjonssatellitt Envisat. I ca. fem år skal satelitten bl.a. overvåke og studere marine fenomener knyttet til klimaendringer, sjøisutbredelse, miljøtilstander, økosystem og fiskeri.

Envisat ble vellykket skutt opp med Ariane 5-raketten fra Kourou (Fransk Guyana) 1. mars 2002. Utstyrt med et sett på 10 instrumenter vil Envisat i minst fem år blant annet overvåke og studere marine fenomener i relasjon til klimaendringer, sjøisutbredelse, miljøtilstander, økosystem og fiskeri.

Norge med sine utstrakte og tildels fjerntliggende hav-, kyst- og polarområder har utfordrende og krevende overvåkingsbehov. Arealet utgjør ca. 30% av det totale havområde i Europa. Våre to desidert viktigste eksportnæringer, fiskeri og olje/gass både avhenger av og kan påvirke miljøet og forholdene i disse havområdene og i polare strøk. Optimal utnytting av Envisat data er derfor av langt større betydning for Norge enn for mange av våre naboland og nasjoner ellers i Europa. Dette underbygger viktigheten av norsk medlemskap i ESA og derved fri tilgang på Envisat data.

I lys av Bergen bys fortrinn og sterke internasjonale posisjon innen marin forskning og utvikling, vil utstillingen komplementeres med en rekke populærvitenskapelige lørdagsseminar med lokale foredragsholdere fra Havforskningsinstituttet, Nansen Senteret, Universitetet i Bergen, Værvarslinga på Vestlandet og Storm. Temaer som vil bli tatt opp er bl.a. klimaendringer i nordområdene, isovervåking, miljøovervåking, oppvekst og spredning av skadelige alger, bærekraftig fiskeriforvaltning, oljesøl overvåking, marin varsling, m.m.

Her er en oversikt over foredragene som holdes