Hopp til hovedteksten
PZVHASHEBUHTCY.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lite lus på utvandrende laksesmolt i Sognefjorden

06.06.2003
For andre år på rad er det meget lite lus på utvandrende laksesmolt i Sognefjorden. Det kan bety at smittepresset fra lus i dette området er nede på et akseptabelt nivå for laksebestandene.

Havforskningsinstituttet har i perioden 12. mai-3. juni 2003 gjennomført undersøkelser av lakseluspåslag på utvandrende smolt av laks i Sognefjorden. Undersøkelsene har vært gjennomført årlig siden 1998, og det er etter hvert bygget opp en betydelig tidsserie.

De hydrografiske forholdene i år må antas å ha vært gunstige for lusen pga. lite ferskvann i fjordsystemet. Tidligere år med tilsvarende forhold har ført til store luspåslag.

Resultatene viser at det for andre år på rad er meget lite lus på fisken, ca. 1 lus pr. fisk. Selv om dette må antas å være et underestimat pga. lustap i fangstoperasjonen, er infeksjonene så lave at de ikke forventes å føre til dødelighet i laksebestandene i området. Dette er første gang siden 1998 at det to år på rad ikke er observert luspåslag av betydning. Resultatet kan tolkes som et tegn på at smittepresset fra lus i Sognefjorden er nede på et akseptabelt nivå for laksebestandene.

Oppdrettsnæringen har gjennomført et vesentlig arbeid for å senke tettheten av lus på sin fisk, og det er rimelig å anta at fokuset på lusbekjempelse nå viser resultater. Fremdeles finnes områder med uakseptabelt smittepress for villaksen på Norskekysten, men fortsatt systematisk fokus på lusbekjempelse, eventuelt kombinert med tilpasning av produksjonsvolumet, forventes å kunne bedre situasjonen også her. I enkelte områder vil det også ligge en betydelig gevinst i å senke konsentrasjonen av rømt fisk fordi denne ofte har store luspåslag som ikke kan kontrolleres.

Kontaktpersoner:
Forsker Jens Christian Holst, tlf. 55 23 84 11 / 48 07 37 91
Forsker Lars Asplin, tlf. 55 23 74 73
Informasjonsrådgiver Monika von Minden, tlf. 55 23 85 16 / 92 29 36 00

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus