Hopp til hovedteksten
OEZYUOWJAHNDYU.jpg
Utskriftsvennlig versjon

'G.O. Sars' tildelt prisen for Årets skip

03.06.2003
Forskningsfartøyet 'G.O. Sars' er tildelt prisen for Årets skip for 2003 som ble delt ut av næringsminister Ansgar Gabrielsen under åpningen av messen Norshipping 3. juni. Utmerkelsen går til skip bygget i Norge inneværende år , der nyskaping og kompleksitet er ledende kriterier for juryens valg. 'G.O. Sars' er det tredje fartøyet som bærer dette navnet, og representerer det mest moderne innen havgående forskningsfartøy.

Fartøyet eies og drives av Havforskningsinstituttet , og vil bli benyttet i fellesskap av Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet til å overvåke og kartlegge marine ressurser og marint miljø. Det blir også en viktig plattform for universitets- og havforskere til øke kunnskapen om våre marine økosystemer, om klimautvikling og miljøforhold, om geologi og petroleumsressurser.

Flerbruksfartøy
Fartøyet er designet, bygget og utstyrt med den mest moderne teknologi innen fiskeprøve-taking, akustikk, geologi, seismikk, og utstyr til overvåkning av havets miljø. Det skal inngå i ordinær toktvirksomhet og er et flerbruksfartøy som danner et viktig grunnlag for den fremtidige økosystembaserte forvaltningen av norske havområder. 'G.O. Sars' er utviklet for å gjennomføre flere oppgaver på ett tokt, noe som vil bidra til å styrke samarbeidet på tvers av marine fagdisipliner.

En teknologisk oase
Med vibrasjons- og støydempede dieselaggregater og likestrømsmotorer som driver propellene sender ”G.O. Sars” ut 99 prosent mindre støy enn det konvensjonelle forskningsfartøy gjør. Dermed skremmes ikke fisken som skal registreres av fartøyets akustiske instrumenter, og forskerne får bedre mengdemålinger av de ulike fiskeartene.

Det 18,6 meter brede tråldekk er utstyrt med to sett trålvinsjer og det er plass til to komplette sett tråldører. Dette gjør det mulig å sette ut den pelagiske trålen straks bunntrålen er om bord. Slik vil vi få en mer effektiv toktvirksomhet hvor vi kan kombinere for eksempel torsk- og loddeundersøkelser på samme tokt.

I fartøyets miljøhangar midtskips finnes seks vinsjer med inntil 6000 meters kabel, for nedsenking av ulike instrumenter i de dypeste havområdene. En av vinsjene har en fiberoptisk kabel som kan overføre store datamengder fra nedsenkede instrumenter. I tillegg til to vinsjer bak på tråldekket for tauing av planktonredskaper og spesielle undervannsfarkoster finnes det en rekke spesiallaboratorier om bord.

”G.O. Sars” er også utstyrt for å ta kjerneprøver 25 meter ned i bunnsedimentene og et spesielt ekkolodd kan undersøke sedimenter hele 150 meter ned i havbunnen. Fartøyet kan også foreta seismiske undersøkelser ved hjelp av tauet luftkanonsett og hydrofoner.

Om bord finnes også avanserte akustiske instrumenter (ekkolodd og sonarer) som kan foreta registreringer av fisk i hele vannsøylen fra overflaten til bunnen. Fartøyet har ekkolodd som opererer på hele seks forskjellige frekvenser samtidig og i tillegg er det montert tre såkalte multistråle-sonarer som skal oppdage og måle fiskestimer. Ett spesialekkolodd vil kartlegge bunntopografien, og ett ekkolodd vil måle havstrømmer.

Hver for seg finnes mange av disse funksjonene på store pelagiske trålere, bunntrålere, eller om bord på spesialiserte surveyfartøy i oljeindustrien, men ikke i full skala på en og samme båt slik som på nye ”G.O. Sars”.

Nye 'G.O. Sars' ble til
I 1998 startet Havforskningsinstituttet planleggingen av en erstatning for den daværende G.O. Sars som da var 30 år. I 1999 inngikk HI kontrakt med det Skipsteknisk A/S om prosjektering av fartøyet. Fordi også Universitetet i Bergen hadde behov for fornyelse av sin forskningsflåte, ble det nye fartøyet i 1999 et felles prosjekt mellom universitetet og Havforskningsinstituttet.

Stortinget fattet i desember 1999 et vedtak om å iverksette prosjektering av det nye forskningsfartøyet med en kostnadsramme på 400 millioner norske kroner. I desember 2000 ble det inngått avtale med Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk om byggingen av fartøyet. Undervannsskroget ble bygget i Polen og slept til Norge hvor selve seksjonene som utgjør fartøyet ble konstruert. Utrustning og innredning pågikk frem til april 2003, og 7. mai ble det høytidelig døpt av Hennes Majestet Dronning Sonja.

Med 'G.O. Sars' på de store dyp
Sommeren 2004 skal 'G.O. Sars' gjennomføre et 2 måneders tokt langs Den midt-atlantiske ryggen. Dette er hovedtoktet i et større internasjonalt forskningsprosjekt; Mar-eco, som skal undersøke livet langs den undersjøiske ryggen, fra Island til Azorene. Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med deltakere fra en rekke internasjonale forskningsmiljø. Mar-eco forventer å gi oss ny kunnskap om organismer som lever langs ryggen helt ned til 4000 m. Denne kunnskapen er nødvendig for en framtidig forvaltning og utnyttelse av dyphavsressursene. Verdens mest avanserte forskningsfartøy 'G.O. Sars' gjør dette mulig.

FAKTA
Lengde (LOA): 77.50 m
Bredde: 16.40/18,60 m
Dybde til 1. dekk: 6.30 m
Dybde til 2. dekk: 9.10 m
Framdriftsmaskineri: diesel-elektrisk, 3 generatorer tils. 8,100 kw (3 x 2,700 kw)eller 11016 hk
Klasse: DNV +1A1 Ice C, Eo, Dynpos AUT, Clean
Toppfart: 17 knop; økonomifart 11–13 knop
Lugarplass: 45 personer, i 19 enkle and 13 doble lugarer


Kontaktpersoner:
Rederisjef Per Nieuweejaar: 91 13 74 65
Rådgiver Kari Østervold Toft: 91 38 06 29
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21 – 95 11 92 16