Hopp til hovedteksten
small_RERKNGYDEOKYYY.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nedgang i antall loddelarver men fortsatt høy produksjon

02.07.2003
Loddelarvetokt 2003: På årets loddelarvetokt ble det funnet larver spredt utover et stort område. De største konsentrasjonene ble funnet nær kysten. Sammenliknet med tidligere år og samme tidspunkt var larvene kommet lengre i utviklingen i år. I gjennomsnitt var loddelarvene ca. 5-6 mm lengre enn i perioden 2000-2002. Det er registrert en nedgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i år i forhold til i fjor, men overslaget viser at produksjonen fortsatt er rimelig høy.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet