Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vekst og kjønnsmodning i kveite: Interaksjoner og koblinger til lysperiode

20.01.2003
Til tross for at gytetidspunkt relativt enkelt lar seg styre i kveite ved hjelp av lysmanipulering, har man ennå ikke lykkes i å finne effektive metoder for å utsette tidspunkt for første kjønnsmodning og samtidig få økt vekst hos hannfisk.

Resultater fra tidligere forsøk antyder at en kortdagsperiode kan være effektiv, men vi trenger fortsatt mer kunnskap om de bakenforliggende mekanismer for lysoppfatning og formidling av lyssignaler i kveite. Individobservasjoner på hunnkveite tilsier at disse har en meget raskt vekst i perioden foran pubertet. Det finnes imidlertid ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på dette. Lønnsomt matfiskoppdrett av kveite forutsetter en tilvekst fra 100 g til 5 kg på 30 måneder. Økt kunnskap om sammenhengen mellom vekst, pubertet og kjønnsmodning i hann- og hunnkveite er en forutsetning for å oppnå et slikt tilvekstmål.

Les hele rapporten her