Hopp til hovedteksten
HEWRPAQKNJKANW.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Sild vs spekkhogger - Kampen for tilværelsen

24.01.2003
I norske farvann lever spekkhoggeren i sosiale flokker på mellom 10 og 50 dyr og vandringsmønsteret er nært knyttet til vandringen hos silda som er disse spekkhoggernes livrett. Spekkhoggeren lokaliserer silda ved å sende og motta lydbølger i vannet på samme måte som flaggermusen sender ut lydbølger i lufta for å finne små insekter og bevege seg i mørket. Vi bruker samme metode innen havforskning når vi skal finne ut hvor mye fisk det er i havet.

Gytebestanden av norsk vårgytende sild ( Clupea harengus L .) teller nå om lag 5 millioner tonn (sildetelling år 2002), og er en av de virkelig store fiskebestandene i verden. Dersom vi tenker oss at hver sild i gjennomsnitt veier 200 gram, har vi om lag 25 milliarder sild eller 5 ganger jordens befolkning i antall, svømmende rundt i Norskehavet og Barentshavet. Spekkhoggerbestanden teller om lag 5000 individer i det nordøstlige Atlanterhavet.

Her kan du lese hele artikkelen: Forholdet mellom sild og spekkhogger: Kampen for tilværelsen
 

  •  

 

Fakta om spekkhogger

Navn: Orcinus orca
Familie: Delphinidae - delfinfamilien
Andre navn: Staurhval, killer whale, orca (engelsk)
Størrelse: Hann 6-9 meter og ca. 6 tonn, hunn 5-7 meter og ca. 4 tonn
Levetid: Hann ca. 30 år, hunn ca. 50 år
Leveområde: I alle verdenshav. Spesielt kjent hos oss er forekomstene som har vært knyttet til sildas overvintring i Vestfjorden. Finnes for øvrig langs kysten vår, i Nordsjøen, Barentshavet og i Norskehavet
Føde: Fisk, særlig sild
Særtrekk: Spekkhoggere er sosiale dyr som vanligst opptrer i grupper med rundt 5-15 individer.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Spekkhoggere

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild