Hopp til hovedteksten
XASXSLHPGCUHRO.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Reproduksjon hos torsk - effekter av naturlige og menneskeskapte miljøfaktorer

09.01.2003
I perioden 1997 - 2002 har Havforskningsinstituttet hatt gående et stort forskningsprogram med fokus på reproduksjon hos torsk. Forskerne har bl.a. funnet ut at kunstig lys kan utsette kjønnsmodningen hos oppdrettstorsk med ett år, at grunnlaget for høy modningsandel hos oppdrettstorsk legges i første leveår og at alkylfenoler som blir sluppet ut i økende mengder fra olje- og gassvirksomheten kan påvirke reproduksjonsevnen hos torsken.