Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lokalisering av oppdrettsanlegg

09.01.2003
Havforskningsinstituttet startet 4 store prosjekt rettet mot havbruksforvaltningen i 2002. Prosjektene har en økonomisk ramme mellom 2,5 og 5 millioner kr og forventes å bli avsluttet i desember 2004. Prosjektene tar for seg problemer som: Lokalisering av oppdrettsanlegg, Rømt laks og Lakselus, Nye marine fôrressurser og Domestisering av nye oppdrettsarter.

Satsingsområdet LOKALISERING består av flere prosjekter og har som mål å avklare etiske og naturvitenskapelige spørsmål i forbindelse med plassering, størrelsesavgrensning, utforming og drift av marine oppdrettsanlegg. Rapporten gir en oversikt over aktiviteten i 2002 og planer for 2003. Rapporteringsperioden går til 01.09.02, men for å få fram en helhetlig beskrivelse av satsingsområdet har en i hovedsak dekket aktiviteten fram til årsskiftet. Satsingsområdet omfatter det sammenbindende prosjektet ”Metode for lokalisering av oppdrettsanlegg” og i 2003 av forskningsprosjektene ”Havbruksrelaterte fjordmodeller”, ”Merdmiljø og fiskevelferd”, ”Lokaliteter sin bæreevne: Eutrofiering fra fiskeoppdrett i Fjordsystemer”, ”Regional bæreevne for fiskeoppdrett”, ”Overlevelse og betydning av sykdomsframkallende mikroorgansimer i det marine miljø” og ”Can bibalves act as verctors of fish pathogenic bacteria and viruses?” ~ les Årsrapport for 2002 og planer for 2003

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett