Hopp til hovedteksten
UDNTCHQVKWVOBV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havbruk i nord

10.01.2003
I forbindelse med Forvaltningsplan Barentshavet er det gitt ut en beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grensen. Dette er en delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk.

Rapporten 'Havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense' (pdf-fil) ble utgitt av Fiskeridirektoratet 1. desember 2002.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet