Hopp til hovedteksten
WVTTSKGHYTTLYZ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Strømforhold, fødetilgang og algetoksiner i et blåskjellanlegg

21.02.2003
De fysiske og biologiske faktorene som er med på å bestemme fødetilgang, produksjon og innhold av algetoksiner i blåskjell er undersøkt i et tradisjonelt norsk blåskjellannlegg.

Redusert vannutskiftning ga varierende kvalitet på blåskjellene og det ble funnet at skjellene med liten tilgang på føde var mest giftig. Beregninger basert på observasjonene, viser at fødetilgang og mengden blåskjell kan økes betydelig ved å gå fra lange rektangulære til mer kvadratiske anlegg. ~ les Fisken og havet nr. 11-2002

Fakta om blåskjell

Latinsk navn: Mytilus edulis
Familie: Mytilidae
Levetid: 20 år eller mer
Størrelse: Opp til 10 cm lengde
Leveområde: Lever hovedsakelig i tidevannsonen festet til stein eller annet fast underlag med sterke, elastiske byssustråder. Blåskjell er utbredt i hele nordlige Atlanterhavet, langs hele norskekysten
Gytetid: Gyter hovedsakelig i sommerhalvåret
Føde: Planteplankton, dyreplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale

Blåskjell