Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
POUBETQAQXZVYL.jpg

Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder

06.02.2003
MAREANO er et foreslått forskningsprosjekt som skal kartlegge havbunnen utenfor norskekysten. Økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet har gitt økt fokus på denne industriens eventuelle påvirkning på viktige miljø- og fiskeriinteresser i nord. Det er derfor ønskelig at kartleggingen starter opp i et område som dekker havet og deler av kystsonen utenfor det nordlige Nordland, Lofoten og det sørlige Barentshavet.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
nyeGOS_frasidenu_kran._li.jpg

Nye 'G.O. Sars' snart ferdig

06.02.2003
Vårt nye forskningsfartøy som eies sammen med Universitetet i Bergen, er snart klar for overlevering. Det ligger nå ved verftet i Flekkefjord hvor det arbeides med siste del av innredningen.

Til 'G.O. Sars' egne nettsider
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 22.06.2009
GYFECWYYZAGLNL.jpg

Seismisk aktivitet og effekter på tobis

17.02.2003
Forskningsresultater viser at seismisk aktivitet virker inn på tobisens bevegelsesmønster. Under seismisk skyting endrer den atferd ved å øke svømmeaktiviteten, men går tilbake til sitt vanlige svømmemønster etter endt seismisk aktivitet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
WVTTSKGHYTTLYZ.jpg

Strømforhold, fødetilgang og algetoksiner i et blåskjellanlegg

21.02.2003
De fysiske og biologiske faktorene som er med på å bestemme fødetilgang, produksjon og innhold av algetoksiner i blåskjell er undersøkt i et tradisjonelt norsk blåskjellannlegg.

~ les Fisken og havet nr. 11 2002