Hopp til hovedteksten
POUBETQAQXZVYL.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder

06.02.2003
MAREANO er et foreslått forskningsprosjekt som skal kartlegge havbunnen utenfor norskekysten. Økt petroleumsvirksomhet i Barentshavet har gitt økt fokus på denne industriens eventuelle påvirkning på viktige miljø- og fiskeriinteresser i nord. Det er derfor ønskelig at kartleggingen starter opp i et område som dekker havet og deler av kystsonen utenfor det nordlige Nordland, Lofoten og det sørlige Barentshavet.

Hvordan ser landskapet ut? Hva består havbunnen av? Hvor havner forurensingen til slutt? Hvor ligger korallrevene? Hva vet vi om det biologiske mangfoldet og om sammenhengen mellom det fysiske miljøet, artsrikdom og biologiske ressurser? Vi kan i dag ikke gi svar på alle disse spørsmålene fordi norske kyst- og havområder er for dårlig kartlagt. Samfunnet trenger grunnleggende kunnskap om havmiljøet for å forvalte miljø og ressurser på en bærekraftig måte. Denne kunnskapen utnyttes av mange ulike samfunnsinteresser: fiskerier, havbruk, petroleumsvirksomhet, miljøovervåking og verneinteresser knyttet til arter og naturtyper.

Les mer om prosjektet: