Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009
6.jpg

Endringer i vandringsmønsteret for norsk vårgytende sild

22.12.2003:
Norsk vårgytende sild ser ut til å ha endret vandringsmønster, og nye årsklasser overvintrer nå i havet fra Røstbanken til Tromsøflaket, og ikke i Vestfjorden som tidligere. Det nye overvintringsområdet er lik det som en del av bestanden av norsk vårgytende sild hadde i første halvdel av 1960-årene.

Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009
2.jpg

Følger kveite med satelitt

04.12.2003:
Fem kveiter ble i midten av november merket av Havforskningsinstituttet med såkalte satellittmerker. De store flyndrefiskene og vandringene deres har frem til i dag vært et stort mysterium, men ved hjelp av merketeknologi fra USA skal hemmelighetene avsløres.

Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009
5.jpg

Hvorfor nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten

12.12.2003:
Kommentar i Aftenposten 11.12.03: To prosesser er i gang med hensyn til oljevirksomhet i nord; den nær forestående utlysning i 18. konsesjonsrunde og spørsmålet om det er forsvarlig å drive helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet. 18. konsesjonsrunde gjelder en ordinær utlysningsrunde i allerede åpnede områder hvor avgjørelsen om hvilke blokker som foreslåes utlyst er gjenstand for en intern diskusjon departementene imellom. Utredning om konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet, ULB, har sin bakgrunn i Regjeringens Sem-erklæringen, og senere i St.meld. nr. 12, Rent og rikt hav. ULBen har vært på offentlig høring og resultatene fra høringsrunden er nå til behandling i departementet. Det synes som det er en viss sammenblanding med hensyn til de to prosessene.

Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009
4.jpg

Ny rekordproduksjon i Parisvatnet

04.12.2003:
Parisvatnet har oppnådd det beste resultatet sidan produksjonen tok til i 1986. Når siste last med torskeyngel frå årets sesong er levert, tel produksjonen bortimot 400.000 yngel. Også i år har storparten av produksjonen vorte seld til kommersielle torskeoppdrettarar.

Rekordproduksjon av torskeyngel frå Parisvatnet
Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009

Oljeboring i nord

05.12.03:
Havforskningsinstituttet fraråder oljeboring og produksjon i området Lofoten - Tromsøflaket. Under forutsetting av null fysiske utslipp kan petroleumsvirksomhet foregå ute i Barentshavet.

Om produsert vann og effekten på torskens reproduksjonsevne.
Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009

Oljevirksomhet på norsk sokkel

05.12.2003:
I forbindelse med en melding gjennom NTB fredag 05.12.03 om oljevirksomhet på norsk sokkel har gitt skade på fisk har Havforskningsinstiuttet en del presiseringer.

Publisert: 02.01.2004 - Oppdatert: 08.05.2009
1.jpg

Europeisk hummer avviser amerikansk hummer som seksuell partner

01.12.03:
Pressemelding: Det viser et krysningsforsøk som ble foretatt sommeren 2003. Gjennom forsøket ville man se om de to hummerartene Homarus gammarus (europeisk hummer) og Homarus americanus (amerikansk hummer) ville pare seg naturlig. Alle tidligere vellykkede krysningsforsøk har vært basert på kunstig befruktning. Det viste seg at de to hummerartene åpenbart ikke gjenkjente den andre som en aktuell seksuell partner. All seksuell atferd forekom kun mellom hummer av samme art, uavhengig av hannens dominansstatus.