Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Brukbare registreringer av årsyngel i Barentshavet

12.09.2002
Toktresultat fra Barentshavet viser gode registreringer av hyseyngel og middels registreringer av yngel av torsk, sild og lodde. Veksten av årets yngel har vært god, noe som gir håp om høy overlevelse.

Dette er konklusjonen fra årets 0-gruppetokt i Barentshavet. Toktet som kartlegger mengden av årsyngel av ulike fiskebestander, ble gjennomført i august / september med to norske og to russiske forskningsfartøy og dekket i alt 250 trålstasjoner.

Når årets resultat sammenliknes med gjennomsnittet for perioden 1985-2001 gir det følgende konklusjoner:

  • Årsklassen av torsk, sild og lodde er omlag middels. Årsklassen av hyse, blåkveite og polartorsk er over middels, og årsklassen av uer er svak
  • For torsk er dette resultatet noe bedre enn i 1999 og 2001, men lavere enn de fleste år på 90-tallet.
  • Hyseindeksen er en av de sterkeste i tidsserien, på nivå med de gode årsklassene tidlig på 90-tallet. Dette er det tredje året på rad med over middels yngelindeks for hyse.
  • Indeksen for sild er lavere enn de siste sterke årsklassene 1991 og 1992, men på nivå med 1998 årsklassen, som har vist seg å være av middels styrke.
  • Blåkveiteindeksen er omtrent som i de to foregående år og er den høyeste siden 1987.
  • Veksten av årets yngel har vært god, noe som gir håp om høy overlevelse.

 

Kontaktpersoner

Toktleder Petter Fossum 55 23 86 33 / 92 43 22 13
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal 55 23 86 90 - 90696701
Informasjonssjef 55 23 85 21 - 95 11 92 16

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet