Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009
FAHCGPZFXNBDPU.gif

Internasjonale undersøkelser i Norskehavet - miljø og pelagiske bestander

30.09.2002
I sommer har forskningsfartøyer fra Færøyene, Island, Norge og Russland foretatt undersøkelser i Norskehavet. Disse undersøkelsene er samordnet gjennom Det internasjonale råd for havforskning (ICES PGSPFN), og 28.-30. august i år møttes forskere fra de ovennevnte landene i Bergen for å sammenfatte undersøkelsene av miljøet og pelagiske fiskebestander i Norskehavet.

~ les hele rapporten
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 26.03.2009

Brukbare registreringer av årsyngel i Barentshavet

12.09.2002
Toktresultat fra Barentshavet viser gode registreringer av hyseyngel og middels registreringer av yngel av torsk, sild og lodde. Veksten av årets yngel har vært god, noe som gir håp om høy overlevelse.

Åsmund Bjordal