Hopp til hovedteksten
SLAYBZYHZEEDVW.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-russisk toktsamarbeid på lodde og polartorsk

24.10.2002
Høstens loddetokt var et samarbeid mellom norske og russiske forskningsfartøy: Målet med toktet var å beregne størrelsen på bestanden av lodde og polartorsk.

Det ble beregnet at bestanden av polartorsk er på 1,4 millioner tonn, noe som er en reduksjon i forhold til i fjor. Også loddebestanden er redusert. Toktrapporten forteller også litt om situasjonen for norsk vårgytende sild og kolmule i Barentshavet.

Se også:

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om polartorsk

Latinsk navn: Boreogadus saida
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 25 cm og 100 gram
Levetid: Sjelden mer enn 5 år
Leveområde: Polare strøk
Hovedgyteområde: Sørøst i Barentshavet og øst av Svalbard
Gytetidspunkt: Desember–mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Har “frostvæske” i kroppen som gjør at han kan oppholde seg i havvann med temperaturer ned mot frysepunktet, ca. -1,8ºC

Polartorsk