Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
PLVKQZPQDDNIEB.gif

Akustisk mengdemåling av makrell i Nordsjøen

11.11.2002
Toktrapport: Makrell i nordlige Nordsjøen. Som i tidligere år ble makrellen hovedsakelig funnet i et relativt smalt belte 30-50 nautiske mil vest for vestkanten av Norskerenna, mellom 2 oØ og 3 oØ.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
YMHQOOFIKUGFCW.jpg

'G.O. Sars' sjøsettes

26.11.2002
UiBs og Havforskningsinstituttets nye forskningsfartøy 'G.O. Sars' sjøsettes fredag 29. november 2002 kl 1500 fra Kvina verft i Kvinesdal.

Til 'G.O. Sars' egne nettsider
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
PZWVPZVDUGUXJY.jpg

Globalisering, ballastvann og nye arter

21.11.2002
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) laget en rapport om globalisering, ballastvann og introduksjon av nye arter.

Utenriksdepartementets nettsider.
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
GNIZPTIQJMTJSN.jpg

Havforskningsinstituttet i Tromsø

22.11.2002
Avdeling for marine ressurser ved Fiskeriforskning blir fra neste år en avdeling av Havforskningsinstituttet.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

Havforskningsinstituttet presiserer: Liten påvirkning ved realistiske konsentrasjoner produksjonsvann

08.11.2002
Havforskningsinstituttets presentasjon av nye forskningsresultater på effekter av produsert vann har skapt reaksjoner som gjør at vi ønsker å presisere følgende:

'Produsert vann reduserer veksten hos torskeegg og -larver'
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
RDZTXIIVEUEIQX.jpg

Kongekrabben - en hurtig vandrer

28.11.2002
Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er blant de største krabbeartene i verden. Den ble satt ut i Murmanskfjorden av russiske forskere på 1960-tallet. Frem til i dag har krabben bare vandret langs kysten, men nye undersøkelser rapporterer nå om funn så langt som 100 nautiske mil nordvest for Nordkapp og stadig lenger vest- og sørover.

Pressemelding: Fluktåpninger i kongekrabbeteiner - mye mindre småkrabber
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
small_YZFTZHGOVTPGUA.jpg

Lønne skal leie Havforskingsinstituttet i Tromsø

06.11.2002
Ole Jørgen Lønne frå Sandefjord er tilsett som forskingssjef og leiar for Havforskingsinstituttet si nye avdeling i Tromsø. Han er 48 år gamal, er gift og har tre barn, og tek til i stillinga tidleg på nyåret 2003.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
AOHUZXIXXKTSSW.jpg

Mindre sei enn i fjor

27.11.2002
Det årlege seitoktet nord for 62 grader N vart gjennomført 11. oktober - 7. november 2002 med FF Johan Hjort. Toktet starta i Kirkenes og slutta ved Stad og dekka dei viktigaste seibankane langs kysten.

~ les toktrapporten
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
LIQAUOTWYBCXMT.jpg

Nytt system for internasjonal marin datautveksling

14.11.2002
Havforskningsinstituttet har ingått et samarbeid med SeaNet om utveksling av marine og meteorologiske data fra kyst og hav. De fleste dataene blir samlet inn ved hjelp av forankrede målebøyer som automatisk tar prøver over og under vann.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
ODOQFJTYVGVLIQ.jpg

Potensielle miljøkonsekvenser ved havbeite på kamskjell og hummer

04.11.2002
På bakgrunn av forskriftene til lov om havbeite som skal ferdigstilles i 2002, har Havforskningsinstituttet utredet potensielle miljøvirkninger ved kommersielt havbeite på kamskjell og hummer.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
gliping.jpg

Rekordproduksjon av torskeyngel frå Parisvatnet

25.11.2002
Det har i år vorte produsert om lag 380 000 torskeyngel, vårt beste resultat nokosinne. Sjølv om det i dag er ei kraftig satsing på intensive produksjonsformer for yngel, ligg framleis ”pollmetoden” langt framme når det gjeld produsert kvantum.

Jan Pedersen
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
FZHTFDLBONZADH.jpg

Ville laksestammar har ulik følsamheit for lakselus

18.11.2002
I eit nyleg avslutta forsøk har Kevin Glover og kollegaer ved Havforskingsinstituttet vist at det er genetiske skilnader i følsamheit for lakselus hos ulike villaksstammar. I undersøkinga inngjekk villaks frå Vosso og Dale i Hordaland og Årdal i Rogaland, saman med to oppdrettslinjer. Særleg mellom Vossolaksen og Dalelaksen var det tydelege skilnader i infeksjonsgrad gjennom forsøket. Vossolaksen vart mest infisert.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
DJMVPQQJMZPULN.jpg

Vinnarar av plakatkonkurransen

01.11.2002
Tre elevar ved Mortensnes skole i Tromsø stakk av med sigeren i vår store plakatkonkurranse om livet i havet. Vi gratulerer! Som hovudpremie får dei ta med seg klassane sine, klasse 7a og 7b, på heildagstur med eit av våre forskingsfartøy. Vi har også kåra lokale vinnarar ved dei fem akvaria vi samarbeidde med i konkurransen.

Mortensnes skole.
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

Mindre sei enn i fjor

22.11.2002
Toktresultater viser sterk reduksjon av 1998-årsklassen (4-åringer) av sei fra i fjor, særlig i nordlige områder. For 5 år og eldre fisk har nedgangen som er blitt observert de siste årene fortsatt, og den gode 1996-årsklassen er nå langt på vei ute av toktet.