Hopp til hovedteksten
PLVKQZPQDDNIEB.gif
Utskriftsvennlig versjon

Akustisk mengdemåling av makrell i Nordsjøen

11.11.2002
Toktrapport: Makrell i nordlige Nordsjøen. Som i tidligere år ble makrellen hovedsakelig funnet i et relativt smalt belte 30-50 nautiske mil vest for vestkanten av Norskerenna, mellom 2 oØ og 3 oØ.

Her sto makrellen for det meste i store stimer, Det ble også funnet noe makrell lenger vest. Her sto den mer spredt, i små stimer eller ujevn fordelt i et planktonslør.


~ les mer