Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Framleis bra med sei i nord

04.01.2002
Det årlege seitoktet nord for 62 grader nord vart gjennomført 14. oktober - 10. november 2001 med FF Johan Hjort.
Resultata viser at nedgongen som vart observert i 1999 og 2000 av mengda eldre og kjønnsmoden sei, no ser ut til å ha stoppa p.g.a. den gode 1996-årsklassen (5-åringar). Det vart også funne mykje 2- og særleg 3-åringar, noko som lovar bra for rekruttering til fiskbar bestand og gytebestand. Men resultata tyder og på at utnyttingsgraden av 3-5 år gamal sei er aukande.

~ les toktrapporten
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning

23.01.2002
Fra 1. januar 2002 ble Havforskningsinstituttet et virkelig landsdekkende institutt med enheter fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Statsbudsjettet for 2002 gjorde det klart at all ressursforskning skal legges til Havforskningsinstituttet. Det betyr at ressursforskningen ved Fiskeriforskning i Tromsø nå overføres til Havforskningsinstituttet og all ressursforskning samles. Ressursforskningens viktigste oppgave er å danne grunnlag for vurdering av fiskebestandene og rådgivning i forhold til disse. Forberedelsene med å etablere Havforskningsinstituttet i Tromsø er nå godt i gang.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
QSDCZALRESVIBJ.jpg

MAREANO - Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder

21.01.2002
Det er et paradoks at vi i dag vet mer om forholdene på planeten Mars enn vi gjør om havbunnen fra sokkelen og inn til norskekysten. Med MAREANO-prosjektet ønsker Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjøkartverket å bidra til en mer helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning av Norges kyst- og havområder. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for disse kyst- og havområdene, og å systematisere og øke den grunnleggende kunnskapen om havbunnen og det marine miljø.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Ny seksjon ved Senter for marine ressurser

22.01.2002
Havforskningsinstituttet har fra 1. januar 2002 etablert en ny seksjon ved Senter for marine ressurser; Seksjon for ressursøkologi. Hovedmålet med den nye seksjonen er å styrke den økosystembaserte ressursrådgivningen ved instituttet. Satsingen vil øke kunnskapen om det økologiske grunnlaget for bærekraftig høsting av fisk og sjøpattedyr fra våre havområder.