Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
AADDSNXLWRHFKB.jpg

Konsekvensutredning for Snøhvit LNG - sammendrag

08.03.2002
Havforskningsinstituttet har ved flere anledninger etterlyst et sterkere offentlig engasjement for å avklare virkningene av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Ut fra en føre-var-betraktning råder instituttet at utbygging av petroliumsaktivitet i Barentshavet ikke igangsettes før kunnskapsbasen er forbedret, og et mer tydelig og sikkert bilde kan tegnes av effektene virksomheten vil ha på fisk og andre marine ressurser. Havforskningsinstituttet har vurdert betydningen Snøhvitutbyggingen vil ha på fisket og det marine miljø.

Les hele konsekvensutredningen
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
PXLSGHTEWITIIV.jpg

Kor stor evne har lodda til å reflektere lydstrålen frå ekkolodd, og korleis reagerer lodda på støy frå eit forskingsfartøy?

22.03.2002
Dette er nokre av spørsmåla som eit samarbeidsprosjekt mellom Havforskingsinstituttet og Norges Fiskerihøgskole i Tromsø vonleg vil gje svar på.

Acoustics in Fisheries and Aquatic Ecology
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
neygeo_2_lite.jpg

Nye bilder av G.O. Sars under bygging

11.03.2002
Skroget er nå satt sammen og skal være klart til å slepes til Kvina Verft i april.
Her kan du se nye bilder av forskningsfartøyet som bygges for Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
OGGYIBZBBWWYVI.gif

Produsert vann og langtidseffekter på torskens evne til reproduksjon - hovedkonklusjon

07.03.2002
Havforskningsinstituttet har siden 1997 studert langtidseffekter av alkylerte fenolers hormonelle påvirkning på torsk. Alkylfenoler er en av flere ulike kjemiske forbindelser som finnes i såkalt produsert vann og som slippes ut på norsk sokkel i forbindelse med oljevirksomheten.

Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
HMYGDVBWGRGBCZ.jpg

Vitenskapelige anbefalinger foran den 5. Nordsjøkonferansen

20.03.2002
Ekspertkonferansen relatert til den 5. Nordsjøkonferansen anbefaler at det bør etableres et forskningsprogram om Nordsjøens økosystem som kan fungere som et rammeverk for videre forskning. Ekspertkonferansen har også listet opp en rekke viktige forskningsområder som bør prioriteres.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
hyse.gif

Resultater fra årets vintertokt

18.03.2002
Brukbart med mellomstor fisk, mens de yngste årsklasser er svake. 2001-årsklassen er meget svak. Årets vintertokt bekrefter tidligere vurdering av torskebestanden. Dette er hovedkonklusjonen fra den årlige vinterundersøkelsen av bunnfisk i Barentshavet som Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført i samarbeid med PINRO (havforskningsinstituttet i Murmansk), i perioden 29. januar - 6. mars.

Last ned: