Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.03.2009
DLITGGHYCOKPRO.jpg

Erlend Moksness tilsett som forskingsdirektør ved Senter for kystsone

14.06.2002
Havforskingsinstituttet sitt nyoppretta Senter for kystsone har fått sin første forskingsdirektør. Med verknad frå 1. juli 2002 går stillinga til Erlend Moksness, som i ei årrekkje har vore forskingssjef ved Forskingsstasjonen Flødevigen. Erlend Moksness er utdanna cand.real. ved Universitetet i Bergen (1978), og vart dr.philos. i 1992.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Lite påslag av lakselus

18.06.2002
Årets påslag av lus på utvandrende postsmolt av laks på Vestlandet er det laveste som er registrert i perioden 1998-2002. Dette vurderes som meget positivt både for laksebestandene og sjøørretbestandene.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
drivboye.jpg

Mobiltelefon med GPS måler strømmer i Sognefjorden.

07.06.2002
Under et nylig avsluttet laksetokt med FF Fangst i Sognefjorden ble det testet en ny metode for å måle strømsystemer i fjordområder. Systemet er i all enkelhet en GSM mobiltelefon utstyrt med GPS posisjoneringssystem som sender SMS meldinger med posisjonen til en annen mobiltelefon (eller en nettadresse).

Jens Christian Holst
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.03.2009
NGGFIPWOTLATAR.gif

Sildelarvetokt

13.06.2002
Det ble funnet nesten like mange sildelarver over den midtnorske sokkelen i april 2002 som i april 1996, det er bare målingene i 1997, 1998 og 2001 som er høyere. En stor del av larvene ser ut til å være i god vekst.

~ les mer
Publisert: 14.01.2004 - Oppdatert: 27.03.2009
torsk_og_klima.gif

Torskebestanden mer påvirket av klimavariasjoner

03.06.2002
Effekten av klimavariasjoner på rekrutteringen til norsk-arktisk torsk er et område som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Temperaturen virker inn på veksten.Turbulens virker inn på mattilgangen til fiskelarver ved lave matkonsentrasjoner. Lys virker inn på planteplankton og videre til fiskelarvenes mattilgang via dyreplankton.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.03.2009
CQTVRKGIKNJBCN.jpg

Verdens største dypvannskorallrev oppdaget ved Røst

01.06.2002
Havforskningsinstituttet har funnet og kartlagt det som viser seg å være det største dypvannskorallrevet noensinne av Lophelia-typen. Det ligger på en bratt og ulendt del av eggakanten utenfor Røst i Lofoten, nord for Trænadypet. Det er 35 km langt og flere km bredt. Det ligger på mellom 300 og 400 m dyp.

Fiskeriministeren vil beskytte nyoppdaget korallrev
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.03.2009
kjonnsmodning.gif

Yngre gytebestand hos norsk-arktisk torsk

03.06.2002
Prognosen som ICES ga for et år siden, viste en nedgang i gytebestanden for norsk-arktisk torsk fra 300 000 tonn i 2001 til 270 000 tonn i 2002. Bestandsvurderingen i år tilsier imidlertid at gytebestanden har økt fra 300 000 tonn i 2001 til 430 000 tonn i 2002.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 27.03.2009
GWXNYAFBPYJIDO.jpg

Positiv utvikling for flere bestander

03.06.2002
Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legger fram sine anbefalinger for 2003. Den viser positiv utvikling for flere bestander, men også at beskatningen av noen bestander er for hard.