Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lite påslag av lakselus

18.06.2002
Årets påslag av lus på utvandrende postsmolt av laks på Vestlandet er det laveste som er registrert i perioden 1998-2002. Dette vurderes som meget positivt både for laksebestandene og sjøørretbestandene.

Dette viser undersøkelser av luspåslag på utvandrende postsmolt av laks og sjøørret i Sognefjorden, Radfjorden, Herdlefjorden og Nordfjord, utført av Havforskningsinstituttet. Observasjonene ble gjort i perioden fra 15. mai til 7. juni. Det største datamaterialet ble innhentet i Sognefjorden, men det ble også hentet inn tilstrekkelig materiale fra alle områdene til å si noe om situasjonen for den utvandrende laksen i 2002.

I Sognefjorden ble det funnet i snitt ca 2 lus pr fisk. Dette er ned mot det laveste som er observert i de fem årene undersøkelsene har pågått. I de andre fjordene antas påslaget å ligge i samme lave størrelsesorden, basert på de observasjoner som ble gjort. Det lave påslaget betyr at ned mot null prosent av den utvandrende fisken fra Sognefjorden forventes å dø som en følge av lusinfeksjon i 2002. I 2001 var tilsvarende tall over 90 prosent dødelighet med et gjennomsnittlige påslag av 81 lus pr fisk.

Det lave påslaget av lus på utvandrende smolt forventes å gi positiv effekt på tilbakevandringen av laks til elvene i årene som kommer. Laksebestandenes størrelse bestemmes imidlertid av flere ulike faktorer og av naturlige svingninger.

Undersøkelsene vil bli fulgt opp i årene som kommer. Det vil bli lagt økt vekt på å forstå bakgrunnen for de store variasjonene som observeres i luspåslag fra år til år og i forskjellen som er registrert mellom ulike fjorder. Det vil også fokuseres på å forstå den relative betydningen av de forskjellige kilder som finnes for lakselussmitte.

Kontaktpersoner

Forsker Jens Chr. Holst, tlf. 480 73 791
Forsker Frank Nilsen, tlf. 55 23 63 02
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55 23 85 21 - 95 11 92 16

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus