Hopp til hovedteksten
loddelarveindeks_st.gif
Utskriftsvennlig versjon

Store mengder loddelarver i Barentshavet

10.07.2002
Det er registrert en oppgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i 2002 sammenlignet med 2001, til et nivå likt det i 2000.

Dette er hovedkonklusjonen etter Havforskingsinstituttets forskingsfartøy 'Michael Sars' avslutta det årlige loddelarvetoktet 5. juli.

Årets overslag er på 22 tusen milliarder larver, noe som utgjør omtrent det dobbelte av antallet estimert i 2001 og ca 2/3 av nivået funnet i 1999.

loddelarveindeks_li.gif

Under årets loddelarvetokt var mengde og utbredelse av loddelarver kartlagt langs kysten fra Senja til 40° Ø. Fartøyet fikk på visse vilkår tilgang til deler av russisk økonomisk sone, men uklarheter omkring tillatelsen gjorde at en valgte ikke å gå inn i RØS. Derfor var det ikke mulig å kartlegge sørøstgrense for larveutbredelsen. Trolig er det produsert noe mer loddelarver enn dette overslaget viser.

Det er foreløpig umulig å si hvor mange av disse larvene som overlever larvestadiet, og om 2002 årsklassen vil bli tallrik eller ikke. En første indikasjon vil en få under årets 0-gruppetokt i slutten av august.

Les hele toktrapporten

Kontaktperson

Forsker Jaime Alvarez , tlf.: 55 23 84 23

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet