Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Ny seksjon ved Senter for marine ressurser

22.01.2002
Havforskningsinstituttet har fra 1. januar 2002 etablert en ny seksjon ved Senter for marine ressurser; Seksjon for ressursøkologi. Hovedmålet med den nye seksjonen er å styrke den økosystembaserte ressursrådgivningen ved instituttet. Satsingen vil øke kunnskapen om det økologiske grunnlaget for bærekraftig høsting av fisk og sjøpattedyr fra våre havområder.

Seksjonens viktigste arbeidsområder blir ressursøkologi, predasjonsprosesser og vandringsdynamikk.

Den nye seksjonen får ansvar for kvoteråd på hvalfangst, og skal bidra til en best mulig utnyttelse og bevaring av fisk og sjøpattedyr som elementer i økosystemene. Den skal videreføre og utvikle aktiviteten ved den tidligere Sjøpattedyrseksjonen og instituttets arbeid med bestandsmodellen FLEKSIBEST. Videre skal enheten styrke forskningen på flerbestandsmodeller og bidra til Havforskningsinstituttets økosystemmodellering.

I samarbeid med andre fagmiljø ved Havforskningsinstituttet skal Seksjon for ressursøkologi integrere data og kunnskap fra ulike deler av instituttet. Dette skal bidra til at råd som gis på enkelbestander og økosystemer blir enda mer presise. Sentrale arbeidsverktøy ved seksjonen er økologisk teori, matematisk modellering og Geografiske Informasjons Systemer (GIS).

Arne Bjørge er ansatt som seksjonsleder for den nyetablerte seksjonen.

Kontaktpersoner
Adm. dir. Roald Vaage: tlf 55 23 85 19
Forskningsdir. Åsmund Bjordal: tlf 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer: tlf 55 23 85 21