Hopp til hovedteksten
QSDCZALRESVIBJ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

MAREANO - Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder

21.01.2002
Det er et paradoks at vi i dag vet mer om forholdene på planeten Mars enn vi gjør om havbunnen fra sokkelen og inn til norskekysten. Med MAREANO-prosjektet ønsker Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjøkartverket å bidra til en mer helhetlig, kunnskapsbasert forvaltning av Norges kyst- og havområder. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for disse kyst- og havområdene, og å systematisere og øke den grunnleggende kunnskapen om havbunnen og det marine miljø.