Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning

23.01.2002
Fra 1. januar 2002 ble Havforskningsinstituttet et virkelig landsdekkende institutt med enheter fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Statsbudsjettet for 2002 gjorde det klart at all ressursforskning skal legges til Havforskningsinstituttet. Det betyr at ressursforskningen ved Fiskeriforskning i Tromsø nå overføres til Havforskningsinstituttet og all ressursforskning samles. Ressursforskningens viktigste oppgave er å danne grunnlag for vurdering av fiskebestandene og rådgivning i forhold til disse. Forberedelsene med å etablere Havforskningsinstituttet i Tromsø er nå godt i gang.

I løpet av februar /mars vil det bli utarbeidet en plan for den faglig oppbyggingen og et overslag over hva dette vil koste. I tillegg til samordning av den faglige virksomheten arbeides det nå også med å avklare de mer praktiske sidene. I første omgang er det overført 16 stillinger, men Havforskningsinstituttet ønsker på sikt å bygge opp et større ressursforskningsmiljø i Tromsø. Mer konkret legges det opp til en økning i bemanningen til 35-40 personer i løpet av en 5-årsperiode.

HI-Tromsøs faglige profil bygger på den aktiviteten som i dag er knyttet til Fiskeriforskning sin avdeling for Marine ressurser. Dette omfatter i første rekke skalldyr, sjøpattedyr og fisk. Innenfor skalldyr er det særlig reker, krabber og skjell det arbeides med. Virksomheten på sjøpattedyr omfatter hval, ishavssel og kystsel. Når det gjelder fisk arbeider Tromsømiljøet med både bestandsvurdering og forskning knyttet til torsk/ kysttorsk, flatfisk og rognkjeks.

HI-Tromsø blir en del av Havforskningsinstituttets Senter for Marine ressurser og det utredes nå hvordan Tromsøenheten faglig skal organiseres.

Instituttet har gjort en leieavtale på lokaler i Forskningsparken i Breivika. Disse lokalene ligger sentralt til nedenfor universitetsområdet, nær Fiskerihøgskolen og Fiskeriforskning.