Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 01.12.2002 - Oppdatert: 02.03.2015
FTHEXDUWOYOQWO.jpg

Austevoll og Matre havbruksstasjoner skal bli blant verdens beste

01.02.2002

Statsbygg har nå formelt overtatt eiendomsretten til havbruksstasjonene i Matre og på Austevoll, og Havforskningsinstituttet har fra samme tid inngått en langsiktig leieavtale for begge stasjonene. Avtalen med Statsbygg tar sikte på å utvikle våre forskningsstasjoner til å bli blant verdens beste forskningsfasiliteter for havbruk og å sette Havforskningsinstituttet og våre samarbeidspartnere i stand til å løse de utfordringer vi står overfor når det gjelder å utnytte det enorme potensial vi har for havbruk i Norge.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
1forskip_lite.jpg

Bilder fra byggingen av nye 'G.O. Sars'

20.02.2002
De forskjellige delene til det nye forskningsfartøyet 'G.O. Sars' begynner å ta form. Fra en inspeksjonstur i januar i år ble det tatt en rekke bilder av fartøyets seksjoner og øvrige deler, som viser hvor langt de har kommet i byggeprosessen.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009

Utsiktene for kyst- og fjordfiske av brisling i 2002

19.02.2002
Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt kartlegging av brisling og mussa i utvalgte fjorder på Vestlandet i november-desember. Undersøkelsen er senere utvidet og fra 1994 har den også omfattet kyst-og fjordområder øst for Lindesnes. Et av hovedformålene er å gi prognoser for neste års brislingfiske. Dette gis ut fra akustisk mengdeindeks av 0-gruppe brisling (årets yngel) i de enkelte kyst-og fjordområdene.

~ les mer