Hopp til hovedteksten
VJWIMSDFFWGSCZ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Virus drepte mer enn 22 000 steinkobber i Nordsjøområdet

11.12.2002
Virusepidemien som i løpet av sommeren og høsten har drept mer enn 22 000 seler i Nordsjøområdet, ser nå ut til å være over for denne gang. I tillegg til steinkobber ble også ca 600 havert drept av samme viruset.

Viruset som dreper selene, kalles Phocine Distemper Virus (PDV) – kjent som ”hvalpesykevirus” hos andre pattedyr. Det er samme type virus som herjet selkoloniene i 1988.

I Oslofjorden er det bekreftet 878 døde sel, men uoffisielle rapporter tyder på at ca 1 200 skrotter drev i land. Vi må anta at en del av de døde dyrene har drevet over grensen fra de mer tallrike selkoloniene i Bohuslän. I Sverige døde mer enn 4 000 sel.

Tellinger i Oslofjorden før, under og etter seldøden i år tyder på en betydelig reduksjon i antall sel på begge sider av fjorden. I 1988 drepte viruset mer enn 60 % av selene i Skagerrak, men først året etter ble noen av selkoloniene langs kysten av Vestlandet og Midt-Norge rammet. Det gjenstår å se om dette vil gjenta seg denne gang.

Et ekspertmøte med forskere fra berørte Nordsjøland ble sammenkalt 30. november i Nederland for å drøfte årsakene til og virkningen av virusepidemien (Norge deltok ikke). Møtet utarbeidet et sett anbefalinger om forskning og samarbeid som på sikt kan bidra til økt kunnskap om massedød i bestander av ville dyr, og om forringet miljø på grunn av forurensning eller andre menneskeskapte faktorer kan være en medvirkende årsak.

Les også: Seldøden herjer igjen (10.10.02)

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder ressursøkologi Arne Bjørge, tlf. 55 23 86 10
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, tlf. 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55 23 85 21

 

Fakta om steinkobbe

Latinsk navn: Phoca vitulina
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: over 150 cm og 100 kg, hunnene opptil 150 cm og 80 kg
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kysten av det nordlige Stillehavet og Atlanterhavet. Kolonier langs hele norskekysten og ved Forlandet på Svalbard. Oppholder seg helst på skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø. Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og svømmer opp i lakseelver.
Annet: Sprer torskekveis
Antall: Minium 7600 i 2011–2016, forvaltningsmål 7000 steinkobber
Kvoteråd: 5 % av bestandsanslagene, mulighet for 30 % økning av den anbefalte kvoten 

Steinkobbe